Międzynarodowy Dzień Zaginionych 2009 – nowa Konwencja może pomóc tym, którzy poszukują swoich bliskich

Wyobraź sobie, że pewnego dnia oczekujesz na powrót bliskiej osoby do domu, i że ten dzień trwa do końca twojego życia. Wyobraź sobie że czekasz na nią, nie wiedząc gdzie jest, ani nawet czy jeszcze żyje. Wyobraź sobie, że pukałeś już do wszystkich drzwi, gdzie mogłaby ona być i nie wiesz, co jeszcze można zrobić. Tak wygląda życie członków rodzin osób zaginionych we wszystkich regionach świata.
Międzynarodowy Dzień Zaginionych, przypadający w niedzielę 30 sierpnia, to dobry moment aby wspomnieć o ich walce i zażądać sprawiedliwości.
Setki tysięcy przypadków wymuszonych zaginięć pozostają nierozwiązane, a co roku zgłaszane są nowe. Wymuszone zaginięcia nadal są wykorzystywane przez rządy do uciszania dysydentów i eliminowania przeciwników politycznych, prześladowania mniejszości etnicznych, religijnych i politycznych, oraz jako narzędzie represji. Takie zaginięcia są przestępstwem, które kwitnie dzięki spowijającej je tajemnicy. Mają one na celu wyjęcie ich ofiar spod ochrony prawnej, ukrycie tożsamości sprawców i losu zaginionych, z których wielu jest torturowanych lub zabijanych.
Społeczność międzynarodowa dysponuje nowym narzędziem do zwalczania tej plagi. Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem, która została przyjęta w 2006 r., ale nie weszła jeszcze w życie, może dokonać zmian. Zobowiązuje ona państwa ratyfikujące do zapewnienia, że wymuszone zaginięcia będą traktowane w prawie krajowym jako przestępstwo. Zobowiązuje ona również państwa do ochrony świadków i pociągnięcia osób zaangażowanych w ten proceder do odpowiedzialności karnej. Uznaje prawo rodziny do poznania prawdy i do uzyskania odszkodowania. Wymaga od państw zapobiegania wymuszonym zaginięciom przez ustanowienie rygorystycznych zabezpieczeń dla osób pozbawionych wolności, poszukiwania zaginionych osób, a w razie ich śmierci, odnalezienia szczątków i zwrócenia ich rodzinom. Konwencja zobowiązuje państwa do ścigania sprawców przestępstwa przebywających na ich terytorium, niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa, ich ekstradycji do innego państwa lub przekazania ich do Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Potrzeba jeszcze tylko siedmiu ratyfikacji aby traktat mógł wejść w życie, i dać szukającym swoich bliskich niezbędną nadzieję. Amnesty International wzywa wszystkie rządy do uczczenia tegorocznego Międzynarodowego Dnia Zaginionych poprzez uznanie ratyfikacji Traktatu za priorytet i ogłoszenie kiedy ona nastąpi. 64. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, zaplanowana na 15 września 2009, zapewni wszystkim rządom szansę ratyfikowania Konwencji lub zobowiązania się do uczynienia tego.
Tłumaczenie: Karolina Machalska

Tematy