Mołdowa: Wciąż alarmujące warunki przetrzymywania

NRM zadeklarowała niezależność od Mołdowy w 1990 r. Jej status
nadal nie został oficjalnie uznany na forum międzynarodowym.

Tło


Alexandru Lesko i inni członkowie -Tyraspolskiej Szóstki- zostali skazani
w grudniu 1992, po tym, jak sąd obciążył ich zarzutami morderstwa dwóch urzędników NRM i planowania innych odwołujących się do przemocy czynów politycznych w czasie trwania konfliktu zbrojnego między NRM i siłami Mołdowy. Petru Godiak i Władimir Garbuz zostali uwolnieni w 1994 r., a Ilie Ilascu w 2001 r.


Amnesty International podczas procesu wyraża swoje zaniepokojenie możliwym zastosowaniem kary śmierci i niezgodnością z standardami międzynarodowymi.
Według opisu, jednemu z oskarżonych odmawiano kontaktu z wybranym przez niego prawnikiem przez ponad dwa miesiące. W tym czasie prawdopodobnie poddawany był czterokrotnie upozorowanej egzekucji.

 

W czasie ich pobytu w więzieniu Amnesty International wezwała do ponownego zbadania sprawy, wyraziła też zaniepokojenie maltretowaniem i niedostateczną pomocą lekarską.

Tematy