Morze Śródziemne bezpieczniejsze dla uchodźców i migrantów

W pierwszych 4 miesiącach tego roku 1 na 16 osób płynących na łodziach tonęła nie mogąc liczyć na pomoc. W maju i czerwcu sytuacja znacząco się poprawiła – 1 na 427 osób ginie w tym rejonie.
W październiku 2014 Amnesty International krytykowała decyzje przywódców unijnych, którzy odmówili wsparcia włoskiej operacji “Mare Nostrum” i zdecydowali o rozpoczęciu operacji “Tryton” prowadzonej przez agencję FRONTEX, z dużo mniejszymi zasobami i zasięgiem oraz innym mandatem – ratownictwo nie było głównym celem operacji.
Nie sprawdziły się opinie niektórych przywódców, którzy twierdzili, że zmniejszenie zasięgu operacji sprawi, że mniej osób będzie starało się podejmować podróż w tym niebezpiecznym rejonie. W związku z trwającymi konfliktami i pogarszającą się sytuacją w Libii liczba osób nie spadła, a drastycznie wzrosła śmiertelność przepraw.
Po tragicznych wydarzeniach w połowie kwietnia, kiedy około 1200 osób zginęło na przestrzeni jednego tygodnia, Rada Europejska spotkała się na nadzwyczajnym szczycie i zdecydowała o rozpoczęciu międzynarodowej operacji humanitarnej z jasnym celem ratowania życia ludzi i zwiększonymi zasobami, adekwatnymi do potrzeb. 4 maja FRONTEX potwierdził, że nowe zasoby są gotowe do wykorzystania w ramach prowadzonej przez agencję operacji, a 26 maja agencja potwierdziła przyjęcie nowego planu operacyjnego zakładającego m.in. rozszerzenie zasięgu geograficznego działań.
Według danych włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 64 tysiące osób przybyły do Włoch drogą morską w pierwszej połowie roku: 14 250 to osoby uratowane przez włoskie służby ratownicze, 12 900 przez włoską marynarkę wojenną, 10 380 przez okręty wojskowe innych państw, ale nie w ramach operacji Frontexu, 5 500 przez służby innych państw niż Włochy w ramach operacji Frontexu, 4 348 przez włoską policję celną. Znacząco zmniejszyło się obciążenie statków prywatnych, szczególnie towarowych, których zaangażowanie w akcje ratownicze było bardzo duże w pierwszych czterech miesiącach roku.
Amnesty International pozytywnie ocenia te zmiany, jednocześnie wzywając przywódców państw UE, by utrzymali obecny zakres zasobów i zasięg operacji ratowniczo-poszukiwawczych dopóki liczba osób próbujących przekroczyć Morze Śródziemne w tym miejscu znacząco nie spadnie. Amnesty International wzywa również do głębszej reformy polityki migracyjnej w celu rozwijania legalnych i bezpiecznych dróg dotarcia do Unii Europejskiej dla uchodźców, by osoby pilnie potrzebujące pomocy i bezpieczeństwa nie musiały podejmować przepraw przez morze.