Mowa nienawiści w klasie i internecie – webinarium

Nagranie z webinarium, które odbyło się 22 stycznia 2019.:


Wpis oryginalnie ukazał się 17 stycznia 2019.

Link: >>WEŹ UDZIAŁ<<

22 stycznia, g. 20:00-21:00
Podczas webinarium prowadzący opowie o różnicach pomiędzy mową nienawiści online od tej wyrażonej poza internetem, np. w klasie szkolnej. Różnice te bowiem mają wpływ na naszą reakcję na nienawistne treści. Webinarium dotyczyć będzie takich zagadnień, jak: dlaczego młodzi ludzie otwarcie używają mowy nienawiści, jaka powinna być postawa nauczycielki/nauczyciela, jak zareagować i „wykorzystać” sytuacje mowy nienawiści w pracy wychowawczej.
Osoba prowadząca: Dariusz Grzemny, trener Departamentu ds. Młodzieży Rady Europy zajmujący się głównie edukacją antydyskryminacyjną i edukacją o prawach człowieka. Był także koordynatorem Kampanii Bez nienawiści na Dolnym Śląsku. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie.


Mowa nienawiści w klasie i internecie – webinarium jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu “Aktywizm i edukacja. Rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka”. Projekt finansowany jest ze środków przyznanych przez Fundację im. Stefana Batorego.