Myanmar: aresztowania trwają a obawa o bezpieczeństwo zatrzymanych narasta

ASA 16/000/2007


Wśród zatrzymanych znaleźli się znani aktywiści m.in. Htay Kywe (lat 39), Mie Mie (znana również jako Thin Thin Aye, lat 35) oraz Aung Thu (lat 43). Cała trójka to członkowie nieformalnej grupy -Generacja 88- zrzeszającej dawnych działaczy studenckich. Już wcześniej wielokrotnie byli aresztowani i więzieni za ich pokojową działalność na rzecz praw człowieka i demokracji.

Amesty International wyraża głębokie zaniepokojenie o bezpieczeństwo Htay Kywe, Mie Mie i Aung Thu, obawiając się, że są oni poddawani torturom i innym formom złego traktowania.

Aresztowania w Myanmarze trwają pomimo obietnic współpracy z ONZ w zakresie rozwiązania kryzysu, złożonych w zeszłym tygodniu przez władze birmańskie. W miniony czwartek Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła ubolewanie nad aktualną sytuacją w Myanmarze i wezwała juntę wojskową do niezwłocznego zwolnienia wszystkich więźniów sumienia. Jednakże, mimo tych pozytywnych sygnałów, represje wobec pokojowych demonstrantów nasilają się i wzrasta ryzyko stosowania wobec nich tortur i innych form złego traktowania.

Społeczność międzynarodowa musi naciskać na władze Myanmaru by podjęły konkretne działania: zakończyły aresztowania pokojowych demonstrantów, zagwarantowały bezpieczeństwo dotychczas zatrzymanych, umożliwiły im kontakt z niezależnymi obserwatorami przebywającymi w Birmie oraz zwolniły wszystkich więźniów sumienia.
Tłum.: Kaja Kulesza