NATO przerywa transfery więźniów politycznych do Afganistanu po oskarżeniach o tortury

Decyzja ta została ogłoszona we wtorek po przecieku raportu ONZ, który szczegółowo przedstawia informacje o torturach w niektórych prowadzonych przez rząd ośrodkach, w których przebywali więźniowie.
Amnesty International nieustannie apeluje do wspieranego przez NATO ISAF-u (Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) o zaprzestanie transferów do baz należących do Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa Afganistanu (NDS), gdzie najprawdopodobniej dochodzi do torturowania i znęcania się nad więźniami.
– Amnesty International informowała ISAF o tych problemach już wiele lat temu. Jednak zamiast rozwiązać tę sprawię, ISAF dopuścił do pogorszenia sytuacji. Kierownictwo ISAF-u powinno wyjaśnić, w jaki sposób dopuszczono do tego, że ta sytuacji wymknęła się spod kontroli,- powiedział Sam Zarifi, Dyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
– Z uwagi na problemy związane z brakiem ochrony prawnej dla osób trzymanych w areszcie, dotyczy to w szczególności Stanów Zjednoczonych, NATO musi wyjaśnić, jak zamierza poradzić sobie z zatrzymanymi, skoro kraje członkowskie NATO nie operują dużymi ośrodkami dla zatrzymanych w Afganistanie,- powiedział Sam Zarifi.
NATO stwierdziło, że zawieszenie w działalności dotyczy obiektów takich jak więzienia prowadzone przez policję w Kunduz i Tarin Kowt, a także więzień NDSu w Heracie, Khost, Lagman, Kapisa i Tkhar oraz antyterrorystycznego obiektu znanego jako Departament 124.
Według raportu ONZ zatrzymani byli regularnie bici gumowymi wężami oraz grożono im wykorzystaniem seksualnym.
Rzecznik Misji Wsparcia ONZ w Afganistanie (UNAMA) powiedział mediom, że ONZ przekazało już swoje wnioski do rządu afgańskiego, który “bardzo poważnie” podchodzi do tej sprawy.
Urzędnicy NATO orzekli, iż zbadają oskarżenia w sprawie tortur.
Siły ISAF-u mają zostać wycofane z Afganistanu w najbliższych latach, przekazując kwestie związane z zapewnieniem porządku władzom lokalnym.
– Warunkiem przekazania władzy nad zapewnieniem bezpieczeństwa musi być udowodnienie przez władze w Afganistanie, że szanują prawa człowieka i respektują prawo,- powiedział Sam Zarifi.
– Nim siły międzynarodowe opuszczą Afganistan, ISAF i społeczność międzynarodowa muszą pomóc zreformować afgański system więziennictwa, tak aby zagwarantować przestrzeganie praw człowieka wobec aresztowanych. Afgańskie władze muszą dogłębnie sprawdzić wszelkie oskarżenia o arbitralne zatrzymania i tortury w aresztach, w szczególności w obiektach NDSu, a także sprawić, by ich rządy i wyroki były sprawiedliwe.
Amnesty International wezwała NATO do umożliwienia przetrzymywanym w aresztach w Afganistanie kontaktu z rodzinami i do prawnikami, a także zapewnienie opieki medycznej lub pomocy konsularnej w razie potrzeby.
– W regionach Afganistanu kontrolowanych przez Talibów i inne grupy rebelianckie aresztowani są regularnie nękani w zatrważający sposób. Ale Afgańczycy pytają również dlaczego tak się dzieje, że ich rząd przy całym międzynarodowym wsparciu, również ucieka się do tortur i znęcania się nad więźniami – powiedział Sam Zarifi.
Tłumaczyła Maria Jasiorowska