Nepal: Dwadzieścia kroków do powstrzymania katastrofy praw człowieka

Przedstawiciele organizacji przeprowadzili dochodzenie w dystryktach Dhanusha, Sarlahi, Kavre i Nuwakot, gdzie zbadali doniesienia o egzekucjach pozasądowych, samowolnych zatrzymaniach i „zaginięciach”, których sprawcą są siły bezpieczeństwa, a także sprawdzili informacje dotyczące naruszeń praw człowieka popełnianych przez maoistyczną Komunistyczną Partię Nepalu.

Na podstawie informacji zebranych podczas tej oraz wcześniejszych wizyt, jakie miały miejsce od początku trwającego od 1996 roku konfliktu zbrojnego między nepalskimi siłami zbrojnymi a Komunistyczną Partią Nepalu, Amnesty International doszła do wniosku, iż pewne elementy sił zbrojnych zdają się stosować strategię „zaginięć” i pozasądowych egzekucji jako część swoich działań skierowanych przeciwko rebelii.

Rezultatem tej strategii są setki osób „zaginionych” lub przebywających w tajnych aresztach oraz egzekucje pozasądowe. Krewni ofiar czują się bezsilni i pominięci przez wymiar sprawiedliwości, który nie spełnia swego obowiązku ustalenia miejsca pobytu zaginionych i okoliczności towarzyszących zaginięciu lub zabójstwu.

Amnesty International również potępiła zdecydowanie nadużycia, jakich dopuszcza się Komunistyczna Partia Nepalu: uprowadzenia i zabójstwa osób cywilnych, przymusowy werbunek i indoktrynacja uczniów. Organizacja bada ostatnie doniesienia na temat masowego uprowadzenia uczniów w dystrykcie Bajura w zachodniej części kraju.

Przedstawiciele Amnesty International w ciągu dwóch dni odbyli spotkania z władzami: z premierem Surya Bahadur Thapa, z generałem dywizji Kul Bahadur Khadka, szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, z Nawa Raj Silwal, zastępcą inspektora generalnego policji i członkiem Grupy ds. Praw Człowieka Komendy Głównej Policji, z Ravi Raj Thapa, zastępcą inspektora generalnego Policji Wojskowej oraz z generałem dywizji Amar Panta, a także z innymi członkami Grupy ds. Praw Człowieka Armii Królewskiej Nepalu. Spotkali się również z członkami Narodowej Komisji Praw Człowieka i z Kul Ratna Bhurtel, członkiem Centrum ds. Promocji Praw Człowieka.

Niektóre z zaleceń Amnesty International, z których wiele mogłoby zostać wprowadzonych w życie natychmiast, jeżeli zaistnieje wola polityczna:

  • Amnesty International nalega, aby rząd podpisał Porozumienie o prawach człowieka, które uprawniłoby Narodową Komisję Praw Człowieka do stworzenia do pięciu biur regionalnych zobowiązanych do monitorowania sytuacji praw człowieka z pomocą techniczną Narodów Zjednoczonych.
  • Doniesienia o pozasądowych egzekucjach i „zaginięciach”, których sprawcami są siły bezpieczeństwa, należy zbadać w sposób niezależny i bezstronny, ich rezultaty podać do wiadomości opinii publicznej, a domniemanych sprawców oddać w ręce sprawiedliwości i przeprowadzić rozprawy w sądzie powszechnym, a nie w sądzie wojskowym.
  • Armia Królewska Nepalu musi zakończyć proceder bezprawnego przetrzymywania osób w odosobnieniu w koszarach wojskowych i zobowiązać się, iż będzie przekazywać aresztowanych pod dozór policji w ciągu 24 godzin od momentu zatrzymania.
  • Władze muszą położyć kres „zaginięciom” i zapewnić, że zostaną one zakwalifikowane jako przestępstwo w prawodawstwie nepalskim.
  • Władze muszą zagwarantować, że przesłuchania będą miały miejsce tylko w oficjalnie uznanych aresztach. W celu wykorzenienia praktyki stosowania tortur władze powinny zastosować się do zaleceń specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur.
  • Rząd musi natychmiast poczynić kroki, aby do kraju przybyły najszybciej jak to możliwe zespoły tematyczne ONZ, wśród nich grupa robocza ds. przymusowych zaginięć, grupa robocza ds. samowolnych zatrzymań, sprawozdawca specjalny ds. tortur i sprawozdawca specjalny ds. pozasądowych, doraźnych i samowolnych egzekucji.

Niektóre z zaleceń Amnesty International dla kierownictwa Komunistycznej Partii Nepalu:

  • Liderzy partii powinni podpisać Porozumienie o prawach człowieka, przygotowane przez Narodową Komisję Praw Człowieka, które przewiduje środki umożliwiające kontrolowanie sytuacji praw człowieka w kraju.
  • Partia musi zakończyć proceder uprowadzeń i zabójstw cywilów.
  • Partia musi zobowiązać się, iż zaprzestanie werbowania dzieci i wykorzystywania ich w jakikolwiek inny sposób w działaniach związanych z konfliktem.
  • Liderzy partii muszą zobowiązać się publicznie, że będą respektować misje wszelkich organizacji pomocy humanitarnej, wśród nich organizacji pozarządowych, ONZ i innych.

Amnesty International nawołuje społeczność międzynarodową do podjęcia działań, które uchronią Nepal przed pogłębiającą się katastrofą praw człowieka.

Tematy