Nie biję, więc jestem!

Projekt “Nie biję, więc jestem!” wpisuje się w międzynarodową akcję 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, która jest międzynarodową kampanią zainicjowaną w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 XI (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 XII (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Co roku na całym świecie organizowane są wydarzenia mające na celu nagłośnienie problemu przemocy ze względu na płeć. W Lublinie w tych dniach zapraszamy na pokazy filmów, warsztaty Wendo, akcję fotograficzną, warsztaty na temat praw człowieka i przemocy wobec kobiet. Partnerskimi organizacjami projektu są: Amnesty International Lublin, Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Fundacja Fundusz Inicjatyw, Kawiarnio-Księgarnia “Spółdzielnia”.
Miejsce: Księgarnio-Kawiarnia “Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin
Czas: 25/11-10/11/2013
Szczegółowy harmonogram:

25/11/2013 godz. 18.00

Warsztat Violence against women
(Przemoc wobec kobiet) prowadzony przez Davida Lorenzo z Fundacji Forum Inicjatyw, Księgarnio-Kawiarnia “Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin.
27/11/2013 godz. 18.00

Pokaz filmu Uprowadzanie narzeczonych w Kirgistanie
(reż. P. Lom, Kanada/Kirgistan 2004)
04/12/2013 godz. 18.00

Pokaz filmu Siostry Magdalenki
(reż. P. Mullan, Irlandia/Wielka Brytania 2002)), Księgarnio-Kawiarnia “Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin
07/12/2013 – 08/12/2013 godz. 09.00 – 15.00

Dwudniowe warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt WenDo prowadzone przez Maria Jolanta Borowska. Księgarnio-Kawiarnia “Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin
10/12/2013 – warsztaty z praw człowieka prowadzone przez Joannę Ciepelewską i Agatę Toporkiewicz, Księgarnio-Kawiarnia “Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin.
Zapraszamy na naszego Facebooka

Gender Social Network 
Nie biję, więc jestem!