Nowa publikacja Amnesty International: ?Daj słowo. Antologia poezji i opowiadań?

W tekstach odnaleźć można chęć powrotu do dzieciństwa, ale i ucieczkę przed nim; wspomnienia słoneczne i ciemne; idealny świat dziecka, ale też świat pełen zła, na które ono sobie w żaden sposób nie zasłużyło. Tytuł antologii jest żądaniem dzieci skierowanym do nas – dorosłych – abyśmy dali im słowo. Słowo, że zależy nam na prawach dzieci, na ich szczęściu i ich szczęśliwym dzieciństwie.

Poeci,  chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, już dali swoje słowa.

Książka jest zaproszeniem do zapoznania się z Zespołem AI ds. Dzieci, celami, które przyjął oraz ideami, którymi się kieruje. Twórcy tomiku liczą, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki praw dziecka, a także skłoni Czytelników do włączenia się w działalność Amnesty International.

Innym, niezmiernie istotnym dla realizowania założeń Zespołu, celem jest uzyskanie środków finansowych, pochodzących z darowizn od nabywców książki. Zachęcamy do przekazania dobrowolnego datku, który zrównoważy koszt przygotowania i druku książki oraz – być może – stanie się pierwszym krokiem do zaangażowania w pracę Zespołu. Pieniądze pomogą w realizowaniu projektów, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat ochrony i promocji praw dzieci.

-Daj słowo. Antologia poezji i opowiadań-, /red./ P. Doliński, M. Śmieiński, Wyd. Media Rodzina oraz Amnesty International Polska, Poznań 2007, stron 78.

Osoby zainteresowane otrzymaniem książki prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu AI ds. Dzieci, Mirosławem Śmieińskim mirek.smieinski(małpa)amnesty.org.pl