Nowy Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia zatwierdzili raport merytoryczny oraz finansowy z działalności  Stowarzyszenia w 2010 roku, przyjęto również plan operacyjny i budżet na rok 2012.
Wybrano również nowych członków i członkinie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą: Mateusz Hładki (prezes), Mateusz Król (sekretarz), Monika Klimkowska (skarbniczka), Agnieszka Gałka, Martyna Markiewicz, Janusz Niedbał oraz Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Annę Dzierzgowską, Marcina Komosę i Magdę Kozyrę.