Oświadczenie w sprawie mowy nienawiści

W piśmie przesłanym do Urzędu Miasta Wrocławia w poniedziałek 8 kwietnia Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, przekazała informacje o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa społeczności Romów rumuńskich z ul. Kamieńskiego. W Internecie pojawiły się szokujące ataki na mieszkańców obozowiska, włącznie ze stosowaniem mowy nienawiści.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, wysiedlenie społeczności obozowiska, jeśli odbyłoby się w planowanej formie, byłoby naruszeniem praw człowieka. Standardy te mówią o tym, że wysiedlenie powinno być ostatecznością, powinno się odbyć po konsultacji z mieszkańcami oraz przy zapewnieniu, że nikt nie będzie narażony na bezdomność w wyniku tego procesu.

Amnesty International Polska zaapelowała więc do Prezydenta Dutkiewicza zarówno o poszanowanie standardów praw człowieka, jak i zapewnienie bezpieczeństwa społeczności Romów rumuńskich z Kamieńskiego oraz reagowanie na wszelkie ataki na tle rasistowskim.

Więcej:

Draginja Nadażdin w naTemat.pl >>

Pilna Akcja w sprawie groźby przymusowego wysiedlenia mieszkańcy obozowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu >>