Obrończyni praw człowieka z Iranu zagrożona torturami

(Pilna akcja nr 280/08, Iran)
Dodatkowe niebezpieczeństwo wiąże się ze stanem jej zdrowia – po przebytej miesiąc przed aresztowaniem operacji serca Negin skarżyła się na trudności z oddychaniem. Powinna być pod stałą opieką lekarską.
Wraz z Negin aresztowano osobę, która gościła w jej domu. Uwolniono ją jednak po godzinie. Tymczasem miejsce pobytu Negin pozostawało nieznane aż do  9 października, gdy jej mężowi powiedziano, iż jest ona przetrzymywana w podlegającej Ministerstwu Wywiadu sekcji 209 więzienia Evin. Mąż Negin nie dowiedział się, jakie były przyczyny jej aresztowania. Został jednak poinformowany, że jego żona nie będzie mogła kontaktować się z nikim aż do zakończenia śledztwa.
Negin Sheikholeslami jest założycielką kobiecego stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Azar Mehr Women-s Social and Cultural Society of Kurdistan, które powstało w 2000 r. w Sanandaj (Sanandadż) – stolicy irańskiego ostanu (prowincji) Kurdystan (Kordestan). Zajmuje się ono głównie organizacją zajęć sportowych. Negin współpracuje także z HROK, organizacją informującą o naruszeniach praw człowieka przeciwko irańskim Kurdom.
Negin Sheikholeslami była wcześniej aresztowana dwukrotnie: w lutym 2001 r. na dwa miesiące za udział w demonstracji przed biurem ONZ w Teheranie oraz w styczniu 2002 r. na trzy miesiące.
TŁO SPRAWY:
Kilkoro wiodących kurdyjskich obrońców i obrończyń praw człowieka przebywa obecnie w irańskich więzieniach lub aresztach na podstawie niejasno sformułowanych zarzutów dot. -bezpieczeństwa państwa-. W rzeczywistości zostali oni ukarani za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się.
Założyciel HROK, więzień sumienia Mohammad Sadigh Kabudvand, odbywa w Teheranie karę 11 lat pozbawienia wolności. Zeynab Beyezidi, związana z HROK i ruchem kobiet, została aresztowana w lipcu tego roku i skazana na 4 lata więzienia i wewnętrznego wygnania (chodzi o to, że karę będzie odbywać w więzieniu oddalonym o setki kilometrów od miejsca zamieszkania). 23 sierpnia sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Dwie inne członkinie organizacji Azar Mehr, Ronak Safarzadeh oraz Hana Abdi,  zostały aresztowane odpowiednio w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Hana Abdi usłyszała wyrok 5 lat więzienia i wewnętrznego wygnania, skrócony przez sąd apelacyjny do 18 miesięcy. Karę odbywa w miejscowości Razan w ostanie Hamedan. Ronak Safarzadeh wciąż czeka na rezultaty procesu sądowego.
Kurdowie żyją w Iraku głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, w Kordestanie oraz sąsiednich ostanach, graniczących z Turcją i Irakiem. Od dawna są prześladowani. Kurdyjscy obrońcy praw człowieka (dziennikarze, działacze społeczni) są w Iranie narażeni na arbitralne aresztowania i tortury.
Więcej na temat naruszeń praw człowieka wobec kurdyjskiej mniejszości w Iranie w raporcie Amnesty International Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b-5e45-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf 
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub polskim, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo o podanie powodów zatrzymania Negin Sheikholeslami oraz potwierdzenie miejsca, w którym jest przetrzymywana;
– wezwą Państwo do niezwłocznego zapewnienia Negin Sheikholeslami stałej opieki lekarskiej oraz swobodnego kontaktu z rodziną i prawnikiem, którego sama sobie wybierze;
– wezwą Państwo do zapewnienia, że Negin Sheikholeslami nie jest zagrożona torturami lub inną formą okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
– wezwą Państwo do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, o ile nie zostaną jej postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym; w tym drugim przypadku powinna mieć szybki i sprawiedliwy proces.
ADRESACI APELI:
Minister Wywiadu
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street,
Pasdaran Avenues, Tehran, Iran
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat- e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
E-mail: [email protected] (w temacie wiadomości proszę napisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Dyrektor Centrali Praw Człowieka w Iranie
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
Faks: +98 21 3390 4986 (prosimy próbować wielokrotnie)
E-mail: [email protected] (w temacie wiadomości proszę napisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Iran
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
E-mail: [email protected]
Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 25 listopada 2008 roku.
Tłumaczenie: Joanna Groda
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/148/2008