Odkryj moc lokalnego aktywizmu- spotkanie sieciujące dla aktywistów i aktywistek

Naszym celem jest wsparcie potencjału organizacji oraz grup nieformalnych zrzeszających aktywistów i aktywistki. Jak skutecznie działać na rzecz praw człowieka w tak niesprzyjających okolicznościach? Gdzie szukać wsparcia i sojuszników? Jak zadbać o siebie? Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które dziś zadają sobie aktywiści i aktywistki z całej Polski.
PROGRAM SPOTKANIA

6 kwietnia 2019
WARSZTATY, 11.00 – 18.00

  • Wprowadzenie: wzajemne poznanie się, prezentacja projektu i programu spotkania.
  • Albo razem albo wcale – studium przypadku dotyczące walki o liberalizację prawa aborcyjnego w Irlandii – spotkanie z irlandzkimi aktywistkami Sorcha Tunney i Grace Wilentz.
  • Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz praw człowieka w Polsce – teoria i praktyka, Magdalena Chustecka (niezależna ekspertka), Grzegorz Stefaniak (stowarzyszenie 9dwunastych, Białystok).
  • Kolacja i wspólne wyjście integracyjne.

7 kwietnia 2019
WARSZTATY, 9.00 – 14.00

  • Wolność zgromadzeń w Polsce – standardy międzynarodowe a realia lokalne: uczestnictwo w zgromadzeniach, organizacja zgromadzeń i reakcja organów ścigania – Agnieszka Dąbrowiecka, Amnesty International.
  • Przed czerwcowym spotkaniem: plany, oczekiwania i potrzeby – Natalia Sarata.
  • Pożegnalny posiłek.

SPOTKANIE SIECIUJĄCE 15 – 16 CZERWCA 2019 ROKU
Drugie spotkanie sieciujące poświęcone będzie zrównoważonemu aktywizmowi. Jego program doprecyzujemy po konsultacjach z uczestnikami i uczestniczkami pierwszego spotkania sieciującego. Proponujemy pracę w następujących obszarach:

  • zrównoważony aktywizm;
  • strategia radzenia sobie z hejtem;
  • budowanie przyjaznego środowiska pracy.

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w spotkaniu zapraszamy aktywistki i aktywistów z całej Polski, którzy działają na rzecz praw człowieka (prawa kobiet, prawa społeczności LGBTI, przeciwdziałanie dyskryminacji, edukacja antydyskryminacyjna etc.) w swoich lokalnych społecznościach. Osoby te mogą reprezentować organizacje pozarządowe, spółdzielnie oraz grupy nieformalne. W pierwszej kolejności rozpatrywać będziemy zgłoszenia aktywistów i aktywistek z miejscowości poniżej 200 000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zaprosimy maksymalnie 30 osób.
WARUNKI UCZESTNICTWA I REKRUTACJA
Zgłaszając się do udziału w spotkaniach sieciujących, osoby uczestniczące deklarują pełną obecność na obu spotkaniach sieciujących w dniach 6-7 kwietnia oraz 15-16 czerwca 2019 roku. Udział w panelu dyskusyjnym 5 kwietnia 2019 roku nie jest obowiązkowy.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 marca 2019 roku. Formularz znajduje się tutaj>>>
KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA
Osobom uczestniczącym w spotkaniach sieciujących zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Polregio) z/na szkolenie.
W razie pytań/wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Aleksandrą Ziółkowską, koordynatorką projektu: [email protected]
O PROJEKCIE
Warsztat odbywa się w ramach projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka” finansowanego ze środków Fundacji Stefana Batorego.