Odważni – protest

O projekcie

Czym są prawa człowieka? Dlaczego warto ich bronić? Czy każdy i każda z nas może stać się obrońcą lub obrończynią praw człowieka? Co to tak naprawdę znaczy? Do refleksji nad tymi pytaniami zapraszamy młodzież szkolną z całej Polski. Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do zaangażowania swojej klasy w realizację projektu „ODWAŻNI ludzie broniący praw człowieka”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.

Udział w projekcie oznacza przeprowadzenie w jednej klasie trzech zajęć warsztatowych w oparciu o scenariusze przygotowane przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz realizację trzech mini akcji na rzecz praw człowieka zaproponowanych w scenariuszach.

Do kogo projekt jest skierowany?

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki pracujące ze starszą młodzieżą ze szkół podstawowych, a także z uczniami i uczennicami gimnazjów i liceów. Projekt można realizować w ramach lekcji z poszczególnych przedmiotów, godziny wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych. Więcej informacji o tym, jak projekt wpisuje się w obowiązującą podstawę programową znajduje się poniżej. Ważne jest, aby ta sama grupa młodych osób wzięła udział w cyklu trzech zajęć, po których zrealizuje mini akcje na rzecz praw człowieka.

Odważni – grafika

Jak to działa?

Krok 1.

Zaczynamy współpracę. Podejmujesz decyzję o zaangażowaniu w projekt Amnesty International „ODWAŻNI ludzie broniący praw człowieka” i wypełniasz formularz zgłoszeniowy znajdujący się →tutaj.

Krok 2.

Otrzymujesz od nas dostęp do materiałów edukacyjnych:

1. Trzech scenariuszy 90-minutowych zajęć warsztatowych wykorzystujących aktywne metody przekazywania wiedzy i narzędzia interaktywne, by w atrakcyjny sposób zaznajomić młodzież z tematyką praw człowieka i zachęcić do podejmowania działań na rzecz wolności i równości wszystkich ludzi.

2. Linki do polskojęzycznych animacji o obrońcach i obrończyniach praw człowieka oraz internetowego quizu, które wykorzystasz podczas warsztatów.

3. Trzy propozycje łatwych do zrealizowania mini akcji na rzecz praw człowieka.

Krok 3.

Działacie! Realizujecie warsztaty i akcje. Organizujesz trzy zajęcia warsztatowe dla tej samej klasy bądź grupy młodzieży na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po każdych zajęciach wspólnie realizujecie akcję zaproponowaną w scenariuszach.

Krok 4.

Przesyłasz raport i dokumentację potwierdzającą realizację projektu. Po zakończeniu warsztatów i akcji należy wypełnić krótki formularz sprawozdawczy znajdujący się tutaj, przesłać do nas listy obecności oraz kilka zdjęć dokumentujących realizację warsztatów i trzech mini akcji.

ODWAŻNA

Tytuł Obrońców_Obrończyń praw człowieka

Klasa bądź grupa młodzieży, która zrealizuje wszystkie działania projektowe oraz prześle sprawozdanie wraz z dokumentacją, otrzyma od Amnesty International oficjalny tytuł Klasy Obrońców i Obrończyń praw człowieka wraz z certyfikatem.

Projekt w podstawie programowej

Prowadząc zajęcia warsztatowe na podstawie naszych scenariuszy zrealizujesz elementy obowiązującej podstawy programowej z następujących przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych: język polski, geografia, historia, WOS, etyka, WDŻ, WOK, kształcenie specjalne. Pełne informacje dotyczące elementów podstawy programowej realizowanych w ramach projektu znajdują się tutaj.

ODWAŻNY
Brave

Rekrutacja i kontakt

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji udziela Filip Jach pod adresem: [email protected]. Informacje o projekcie w formacie pdf można pobrać. Informacje o projekcie w formacie pdf można pobrać TUTAJ.

Koncepcja projektu oraz scenariusze edukacyjne zostały opracowane przez: Bernadettę Czerkawską, Filipa Jacha i Iwonę Pieronek-Tokarz.