Ciągle myślę, że mnie zabiją lub porwą. Ale nie chcę uciekać. Jestem obrończynią praw człowieka i nie porzucę tej walki.

Berta Cáceres, obrończyni praw człowieka, którą zastrzelono w Hondurasie w 2016 r.

Razem możemy zabrać głos w obronie tych, którzy mówią w naszym imieniu

Ludzie na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Ale są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani – tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Musimy wspierać obrońców i obrończynie praw człowieka na świecie – i zrobić wszystko, co w naszej mocy, by byli bezpieczni.

Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy być świadkami zdarzeń. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat.

Pomóż nam chronić odważnych!

Brave
281 osób zostało zabitych w 2016 r. za obronę praw człowieka
W 22 krajach w 2016 r. ludzie byli zabijani za pokojową obronę praw człowieka.

Ponad 75% zabójstw obrońców praw człowieka w 2016 r. miało miejsce w Amerykach

Odważni to zwykli ludzie z sercem. Odważni upominają się o innych. Odważni sprzeciwiają się niesprawiedliwości.

TEP VANNY

Obrończyni praw człowieka z Kambodży, walczy o prawo do mieszkania w godnych warunkach dla społeczności Phnom Penh.

RODRIGO MUNDACA

Obrońca praw człowieka z Chile, walczy o dostęp do wody dla społeczności w prowincji Petorca.

AZZA SOLIMAN

Obrończyni praw człowieka z Egiptu, założyła centrum pomocy prawnej dla kobiet cierpiących z powodu przemocy.

SAKRIS KUPILA

Obrońca praw człowieka z Finlandii, upomina się o prawa osób transpłciowych.

MUDAWI IBRAHIM ADAM

Obrońca praw człowieka z Sudanu, walczy o sprawiedliwość dla ofiar wojny w Darfurze.

Inwigilacja

Oczernianie, inwigilacja i uciszanie

Ludzie sprzeciwiający się niesprawiedliwości są atakowani. Rządy, firmy, grupy zbrojne, grupy wzywające do nienawiści i dyskryminacji, ci, którzy mają władzę, robią wszystko co w ich mocy, by ich uciszyć i przerwać pracę.

Prezentują swoich przeciwników jako przestępców, terrorystów, „zagranicznych agentów”, ludzi skorumpowanych, przeciwników patriotyzmu. Ataki sięgają dalej – niszczenie reputacji, pozbawianie wolności i stosowanie przemocy, by ich uciszyć.

Związki zawodowe są rozwiązywane, a redakcje gazet zamykane. Media społecznościowe są blokowane. Aktywność online podlega bezprawnej inwigilacji. Pokojowi demonstranci spotykają się z przemocą. Walka o prawa człowieka stała się trudna i niebezpieczna.

Dlatego potrzebujemy obrońców i obrończyń praw człowieka bardziej niż kiedykolwiek. Mają odwagę bronić wolności słowa. Przeciwstawiać się rasizmowi i seksizmowi. Potępiać tortury. Pociągać decydentów do odpowiedzialności.

Stań ramię w ramię z odważnymi na świecie

Chcemy świata, w którym ludzie mogą zabierać głos w obronie praw człowieka bez ryzyka ataków, gróźb czy więzienia. Rządy muszą wprowadzić przepisy, które ochronią obrońców praw człowieka przed niebezpieczeństwem oraz pozbyć się ustaw, które atakują na przykład wolność słowa.

Władze państw muszą uwolnić ludzi, którzy zostali uwięzieni wyłącznie za sprzeciwianie się niesprawiedliwości. Muszą zaprzestać wykorzystywania fałszywych zarzutów i argumentów jak bezpieczeństwo narodowe jako pretekst do uciszania tych, którzy się z nimi nie zgadzają.

Twórcy prawa, liderzy biznesu, przedstawiciele rządów i inni wpływowi decydenci powinni publicznie zabrać głos w obronie odważnych na całym świecie. Zidentyfikowanie obrońców i obrończyń praw człowieka jako odważnych ludzi tworzących bardziej sprawiedliwe społeczeństwo pozwoli nam ochronić ich przed dalszymi atakami.

Protestujące kobiety
Odważny. Odważna.

Edukacja

Wraz ze swoją klasą uzyskaj tytuł obrońców i obrończyń praw człowieka!

Dołącz do naszego projektu edukacyjnego. Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do zaangażowania swojej klasy. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.

Udział w projekcie oznacza przeprowadzenie w jednej klasie trzech zajęć warsztatowych w oparciu o scenariusze przygotowane przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz realizację trzech mini akcji na rzecz praw człowieka zaproponowanych w scenariuszach.