ONZ: Amnesty z zadowoleniem przyjmuje nowe propozycje dotyczące ukrócenia handlu narzędziami tortur

ONZ uczyniła znaczący krok w kierunku położenia kresu haniebnemu handlowi narzędziami tortur: grupa ekspertów opublikowała raport, który może utorować drogę do międzynarodowego traktatu zakazującego obrotu towarami służącymi do zadawania tortur.

Amnesty International wraz ze swoimi partnerami z Omega Research Foundation oraz International Human Rights Clinic at Harvard Law School (IHRC) wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu obrotu towarami, których jedynym praktycznym celem jest torturowanie. Organizacje z zadowoleniem przyjęły propozycję grupy ekspertów, by Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpoczęło negocjacje nad traktatem ustanawiającym globalne standardy w tym zakresie.

Obecnie, na poziomie globalnym, nie ma żadnej kontroli z punktu widzenia praw człowieka nad handlem towarami używanymi do torturowania. Raport grupy ekspertów jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia handlu, który pozwala firmom czerpać zyski z niewyobrażalnego bólu i cierpienia.

“Tortury i inne formy znęcania się zostały zakazane na mocy prawa międzynarodowego już kilkadziesiąt lat temu, a mimo to nadal nie ma globalnej regulacji handlu towarami wykorzystywanymi do zadawania tortur. Ten raport jest kamieniem milowym w pracy ONZ na rzecz naprawienia tego fundamentalnego zaniedbania” – powiedziała Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International.


Cały komunikat w języku angielskim>>>

Raport: OHCHR | A/76/251: Towards torture-free trade: examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards – Report of the Group of Governmental experts