ONZ: Światowi przywódcy unikają dzielenia się odpowiedzialnością

19 września państwa członkowskie ONZ zamierzają przyjąć nieskuteczne porozumienie dotyczące uchodźców. 20 września Prezydent USA Barack Obama będzie apelować do przywódców, aby podjęli konkretne zobowiązania, które pomogą zakończyć cierpienie uchodźców na całym świecie – wezwanie, które do tej pory było świadomie ignorowane.
– W obliczu największego kryzysu uchodźczego od 70 lat, światowi przywódcy wykazali szokujące lekceważenie praw człowieka ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wojny i prześladowania – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zaproponował przyjęcie tzw.  “Global Compact dotyczącego sytuacji uchodźców”, w którym zwraca się do rządów o roczne przyjęcie 10% wszystkich uchodźców na świecie.
Jednak Global Compact nie będzie uzgodniony przed 2018 rokiem. Zamiast tego w czasie szczytu ONZ państwa przyjmą „Deklarację z Nowego Jorku” z symbolicznymi zobowiązaniami, ale pozbawionymi konkretnych działań związanych z podziałem odpowiedzialności.
– Czekaliśmy 2 lata na ten szczyt. Światowi przywódcy powinni ogłosić jasne i konkretne kroki w kierunku zakończenia kryzysu uchodźczego. Początkowo ONZ zaproponowała ambitny plan, ale Unia Europejska, Rosja, Chiny były wśród tych państw, które poświęciły prawa uchodźców i zrezygnowały tym samym z możliwości stworzenia globalnego rozwiązania kryzysu – powiedział Salil Shetty.
20 września Barack Obama będzie organizatorem szczytu w Nowym Jorku dla przywódców państw, zaplanowanego tak, aby państwa uczestniczące zadeklarowały konkretne zobowiązania do zaoferowania bezpiecznych i legalnych dróg dla uchodźców. Celem szczytu jest także wezwanie przywódców do zadeklarowania pomocy finansowej dla uchodźców.
Amnesty International wzywa rządy, zwłaszcza bogatszych państw, aby zarówno na szczycie organizowanym przez prezydenta Baracka Obamę jak i szczycie ONZ, w trybie pilnym zobowiązały się do przesiedlenia znacznej liczby uchodźców i zapewniły im legalne drogi do bezpiecznych miejsc.
– Szczyt Obamy musi ponownie ożywić wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu uchodźczego, pokazując, że przynajmniej niektóre z państw są stanowczo zaangażowane w pomoc uchodźcom – powiedział Salil Shetty.
Według UNHCR obecnie na świecie jest 21 milionów uchodźców, zaledwie 14% z nich przebywa w krajach bogatszych.
Etiopia, Kenia, Jordania, Liban, Pakistan i Turcja przyjmują 1/3 wszystkich uchodźców na świecie, a ich gospodarki tworzą 1,6% światowej ekonomii. Obecnie zaledwie 100 tys. uchodźców jest przesiedlanych każdego roku; 90% z nich zaledwie przez 5 państw (USA, Kanadę, Australię, Norwegię i Wielką Brytanię).