ONZ: Wezwanie do zaprzestania egzekucji

106 krajów poparło rezolucję, 46 głosowało przeciw, a 34 państwa wstrzymały się od głosu. W 2007 roku, 104 kraje głosowały za, 54 przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu.-Tegoroczne poparcie umacnia trwałą i wieloletnią tendencję w kierunku globalnego zniesienia kary śmierci-, mówi Martin Macpherson z Amnesty International.
Gdy w 1948 roku przyjmowano Powszechną Deklarację Praw Człowieka, osiem krajów zniosło karę śmierci w ustawodawstwie lub praktyce. Sześćdziesiąt lat później, według stanu na grudzień 2008 roku, liczba tych krajów wzrosła do 137 – to ponad dwie trzecie państw świata
-Tendencja do abolicji jest jednoznaczna-, mówi Martin Macpherson. -Można ją zaobserwować we wszystkich regionach świata-.
W Azji Środkowej obserwujemy wyraźne kroki w kierunku abolicji. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan utrzymały karę śmierci po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku. Jednakże do grudnia 2008 roku, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan i Uzbekistan zniosły karę śmierci. W Federacji Rosyjskiej i Tadżykistanie obowiązuje moratorium na wyroki śmierci i egzekucje.
Europa jest praktycznie, z wyjątkiem Białorusi, terenem wolnym od kary śmierci.
Kontynent afrykański jest w znacznym stopniu wolny od egzekucji. Wiadomo, że jedynie siedem z 53 państw członkowskich Unii Afrykańskiej przeprowadziło w 2007 roku egzekucje. Są to: Botswana, Egipt, Gwinea Równikowa, Etiopia, Libia, Somalia i Sudan.
W listopadzie 2008 roku, Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów przyjęła rezolucję wzywającą państwa afrykańskie do przestrzegania moratorium na wykonywanie kary śmierci. Stanowi to ważny krok w kierunku uczynienia z Unii Afrykańskiej (UA) strefy całkowicie wolnej od kary śmierci.
Wśród państw Ligi Arabskiej Bahrajn, Jordania, Oman, Mauretania oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie wstrzymały się od głosu zamiast zagłosować na -nie-. Na poziomie krajowym, w Algierii, Libanie i Tunezji przedłożone zostały projekty ustaw abolicyjnych.
W regionie Azji i Pacyfiku, całkowita liczba krajów, które zniosły karę śmierci w ustawodawstwie lub praktyce wynosi 27. 21 maja 2008 roku chińskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Najwyższy Sąd Ludowy (Supreme People-s Court – SPC) wspólnie wprowadziły przepis określający rolę adwokatów w sprawach dotyczących kary śmierci.
Według wysokiego funkcjonariusza Najwyższego Sądu Ludowego, w pierwszej połowie 2008 roku, SPC zwrócił do ponownego osądzenia około 15 procent wyroków śmierci przekazanych przez wyższe sądy ludowe. Nie jest możliwe potwierdzenie tych informacji, gdyż dane dotyczące wykonywania kary śmierci w Chinach pozostają objęte tajemnicą państwową i nie są dostępne publicznie.
W Korei Południowej nie wykonywano żadnych egzekucji od 1998 roku i rozważany jest projekt ustawy o zniesieniu kary śmierci. Wietnam rewiduje liczbę przestępstw karanych śmiercią.
Obydwie Ameryki są prawie wolne od egzekucji. Od 2003 roku jedynie w Stanach Zjednoczonych nadal regularnie wykonywane są egzekucje. Jedynymi innymi krajami, które dokonały egzekucji w tym stuleciu są Kuba w 2003 roku, Gwatemala w 2001 roku oraz Bahamy w 2000 roku.
Mimo że 10 anglojęzycznych krajów Karaibów utrzymało karę śmierci w ustawodawstwie, egzekucje są tam zawieszone. Ameryka Środkowa i Południowa, poza Gwatemalą, Belize i Gujaną, są w zasadzie wolne od kary śmierci.
29 kwietnia 2008 roku, kubański prezydent Raúl Castro ogłosił w przemówieniu kończącym Szóste Posiedzenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby, że praktycznie wszystkie wyroki śmierci na Kubie zostaną zamienione na dożywocie lub 30 lat pozbawienia wolności.
Stany Zjednoczone odchodzą od wykonywania kary śmierci. Centrum Informacji o Karze Śmierci (Death Penalty Information Centre) odnotowało, że roczna liczba wyroków śmierci spadła od lat dziewięćdziesiątych o 60 procent. W 2008 roku miało miejsce 37 egzekucji. Jest to najniższa liczba egzekucji od 14 lat i stanowi kontynuację tendencji zniżkowej zapoczątkowanej w 2000 roku.
W tym tygodniu Komisja ds. Kary Śmierci w stanie Maryland (Maryland Commission on Capital Punishment) opublikowała swój raport końcowy wzywający do zaprzestania wykonywania egzekucji, czyniąc Maryland kolejnym stanem w kraju dążącym do zniesienia kary śmierci. W czternastu stanach USA nie ma kary śmierci.
Tłum. Joanna Słaboń