Organizacje broniące praw człowieka wzywają rządy państw europejskich do zapewnienia pomocy więźniom przetrzymywanym w Guantánamo

Amnesty International, Centrum Praw Konstytucyjnych, Human Rights Watch, Reprieve i Międzynarodowa Federacja na rzecz Praw Człowieka wzywają rządy państw europejskich do współpracy z nową administracją Stanów Zjednoczonych w celu zamknięcia więzienia w Guantánamo.
-Musimy znaleźć rozwiązanie dla 50 osób przetrzymywanych w Guantánamo tylko dlatego, że po prostu nie mają dokąd pójść- – mówi Emi McLean, pełnomocnik Centrum Praw Konstytucyjnych. -Rząd Stanów Zjednoczonych już dwukrotnie podejmował próbę odesłania naszego klienta – Abduala Ra-ouf Al Qassima do Libii, pomimo tego, że w ojczyźnie grożą mu tortury i wysoce prawdopodobne jest, że trafi do jednego z libijskich więzień. Jego dalsze życie zależy od humanitarnej postawy innego państwa, które ugościłoby Abduala na swym terytorium.-
Wszyscy wydają się zgadzać, że więzienie w Guantánamo musi zostać zamknięte, a prezydent-elekt Obama oświadczył, że je zlikwiduje- – mówi Daniel Gorevan, koordynator kampanii -Stop Torturom w Wojnie z Terroryzmem- prowadzonej przez Amnesty International. -Oczywistym jest, że inne rządy mogą pomóc w realizacji tego celu poprzez zapewnienie ochrony osobom, które nie mogą zostać odesłane do swoich ojczystych krajów. Odniosłoby to podwójny efekt: pomoc w zakończeniu gehenny ludzi bezprawnie więzionych oraz pomoc w zakończeniu międzynarodowego skandalu dotyczącego łamania praw człowieka, jakim jest Guantánamo.-
-Dla wszystkich państw zaangażowanych w -wojnę z terroryzmem- pojawia się olbrzymia szansa naprawienia niewłaściwych mechanizmów, takich jak: tajne więzienia, tajny transfer więźniów między krajami, czy tortury- powiedziała Cori Crider, rzeczniczka Reprieve. -Prezydent-elekt Obama mówi, że zamknie Guantánamo – pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób to zostanie przeprowadzone. Jeden z naszych klientów został odesłany do Tunezji, odurzony, pobity i zastraszony groźbą gwałtu na żonie i córce. Inny więzień walczy o możliwość pozostania w Guantánamo, ponieważ w Tunezji grożą mu tortury. Stany Zjednoczone wciąż podkreślają swe prawo do odesłania więźnia do jego kraju povhodzenia. Europa może w jasny i klarowny sposób pokazać niezadowolenie z takiego obrotu spraw kontaktując się z Prezydentem Obamą i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludziom.-
-Prezydent-elekt Obama zobowiązał się do zamknięcia Guantánamo, ale by to uczynić będzie potrzebował pomocy Europy- – mówi Joanne Marines, dyrektor działu ds. Terroryzmu i Zwalczania Terroryzmu w Human Rights Watch. -Europejskie rządy mogłyby przyjść z niezwykle potrzebną pomocą zgadzając się przyjąć tych spośród więźniów obozu Guantánamo, których nie można odesłać do ojczystego kraju.-
-FIDH i CCR zmobilizowało 77 członków Parlamentu Europejskiego, którzy wysłali wniosek do państw członkowskich Unii Europejskiej, by te zapewniły przeniesienie więźniów Guantánamo. Unia Europejska, jako istotny partner strategiczny Stanów Zjednoczonych, powinna pomóc nowej administracji w przenosinach więźniów- – mówi Said Souhayr Belhassen, prezydent FIDH.
Tło

Stany Zjednoczone muszą wypełnić swój podstawowy obowiązek, jakim jest znalezienie rozwiązania dla wszystkich osób przetrzymywanych w Guantánamo. To właśnie za sprawą działań administracji Stanów Zjednoczonych znaleźli się oni w więzieniu, gdzie przetrzymywani są bezprawnie. Jeśli Stany Zjednoczone nie zamierzają przedstawić zarzutów osobom przetrzymywanym w Guantanamo, a z drugiej strony nie mogą zapewnić im bezpieczeństwa w ich własnych krajach, wówczas powinny w trybie natychmiastowym zapewnić im odpowiednie warunki do życia na terenie USA.
Wszystkie światowe rządy, w tym również europejskie są w stanie i powinny odegrać istotną rolę w zabezpieczeniu więźniom Guantanamo bezpiecznego miejsca do dalszego życia. Zaangażowanie rządów europejskich będzie kluczowe w drodze do osiągnięcia rozwiązania tego problemu – rozwiązania, które jest kluczowym przy zamknięciu obozu w Guantánamo.
Około 50 więźniów przebywających obecnie w Guantánamo nie może zostać odesłanych do krajów, z których pochodzą. Narażeni są tam na kolejną utratę wolności, tortury i inne formy poniżającego i nieludzkiego traktowania. Pochodzą oni z takich państwa jak Chiny, Libia, Rosja, Tunezja i Uzbekistan.
Organizacje broniące praw człowieka wysunęły swe postulaty po zakończeniu sesji trwających dwa dni spotkań i dyskusji, które odbyły się w Berlinie.
Oświadczenie
 -Rządy europejskie oraz rząd Stanów Zjednoczonych muszą podjąć wysiłek w celu doprowadzenia do zamknięcia Guantánamo oraz zapewnienia ochrony tym, którzy nie będą mogli bezpiecznie powrócić do swych krajów- powiedziała Anne-Marie Lizin, specjalna reprezentantka Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) do spraw Guantánamo i Wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.
-Wzywam europejskie rządy do otwarcia swych drzwi dla osób, które obawiają się prześladowania lub tortur po powrocie do swych krajów. Taka pomoc jest nie tylko słuszna, ale przede wszystkim niezwykle istotna w naszych dążeniach do natychmiastowego zamknięcia więzienia w Zatoce Guantánamo- dodał Thomas Hammerberg, Komisarz do spraw Praw Człowieka przy Radzie Europy.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska