Marsz Powstania Warszawskiego , 1 sierpnia 2019, Rondo Dmowskiego. obserwacja Amnesty

Oświadczenie Amnesty International w związku z VIII Marszem Powstania Warszawskiego

 • Zgromadzenie miało charakter pokojowy, odnotowano sporadyczne przypadki nawoływania do nienawiści, w tym w trakcie przemówień na początku i przy okazji zakończenia zgromadzeń – w szczególności skierowanych wobec społeczności LGBTI.
 • W przypadkach bardziej agresywnych zachowań i utarczek słownych z osobami spoza Marszu szybko interweniowała Straż Marszu oraz niektórzy z samych uczestników. Interweniowali też funkcjonariusze z Zespołu Antykonfliktowego.
 • Marszowi nie towarzyszyła, odmiennie niż w latach poprzednich, łatwo zauważalna symbolika rasistowska. Odnotowano sporadyczne przypadki pojawienia się takich symboli na ubiorze uczestników i pojedynczych flagach.
 • Na początku zgromadzenia o godz. 17.00. odpalono race dymne i świetlne. Nie odpalano petard hukowych.
 • Zabezpieczenie Marszu było adekwatne, odnotowano jedynie nieproporcjonalnie dużą liczbę samochodów policyjnych na przedzie Marszu (około 12 furgonów) w stosunku do tyłu Marszu (5-7 różnych pojazdów).
 • Policja stosowała taktykę odgradzania kontrdemonstracji (odnotowano dwa takie przypadki) zarówno kordonami funkcjonariuszy, jak i wozami policyjnymi, ustawianym na tyle blisko siebie, by całkowicie odgrodzić dostęp do osób kontrdemonstrujących. Tym samym osoby te nie były widzialne dla uczestników Marszu, ale mogły pozostawać w zasięgu słuchu. Jednak ze względu na znacznie mniejszą liczbę demonstrantów, ich przekaz raczej nie był słyszany przez uczestników Marszu.
 • Kontrdemonstracja Obywateli RP na pl. Krasińskich (około 30-40 osób) została usunięta przez Policję, jeszcze przed pojawieniem się Marszu (w akcję zaangażowanych było około 100 funkcjonariuszy). Po uprzednim ostrzeżeniu demonstrujących o konieczności rozejścia się, przystąpiono do fizycznego usuwania demonstrantów i wyniesiono ich na niewielką odległość od placu (ok. 20 metrów), gdzie zostali odgrodzeni szczelnym kordonem Policji, a następnie 7-8 furgonami policyjnymi ustawionymi szczelnie obok siebie.
  policja usuwa Obywateli RP z placu Krasińskich., 1 sierpnia 2019, Warszawa, Marsz Powstania Warszawskiego

  policja usuwa Obywateli RP z placu Krasińskich.

O ile takie działanie znajduje podstawę prawną w obecnym brzmieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach w związku z przyznaniem Marszowi statusu zgromadzenia cyklicznego, to Amnesty International ponownie zwraca uwagę, że regulacje dotyczące zgromadzeń cyklicznych są niezgodne ze standardami międzynarodowymi. W przypadku opisywanego Marszu – w szczególności w zakresie w jakim uniemożliwiają obecność kontrdemonstracji w zasięgu wzroku i słuchu zgromadzenia cyklicznego.

Funkcjonariusze legitymowali odgrodzone osoby i po zakończeniu czynności pojedynczo je wypuszczali. Cała procedura wobec wszystkich osób trwała około 40 minut. Dwie osoby zostały zabrane do furgonu policyjnego. Nie odnotowano żadnych incydentów ani ze strony policji ani osób legitymowanych. Zaobserwowano, że jedna z osób zasłabła, udzielono jej pomocy medycznej po przybyciu karetki (ok. 30 minut później).

 • Część przedstawicieli mediów również została usunięta przez Policję z pl. Krasińskich jeszcze przed pojawieniem się Marszu.