Pakistan: Tworzenie obozów dla uchodźców w rejonach plemiennych jest ryzykowne

ASA 33/025/2001
AI jest zdania, że tworzenie takich obozów dopomoże zapewnić ochronę uciekinierom przed atakami amerykańskimi, jednak umiejscowienie ich w rejonach plemiennych stanie się źródłem problemów dla pracowników służb niosących pomoc, społeczności lokalnych, niezależnych obserwatorów i samych uchodźców .

Planowane jest utworzenie około 30 obozów dla blisko 200.000 osób w Balochistanie i w Pólnocno – Zachodniej Prowincji Przygranicznej. Znane są ustalenia dotyczące położenia dziewięciu z nich, a cztery są już w trakcie organizowania przez Wysokiego Komisarza ds Uchodźców i organizacje pozarządowe.

Wspomniane tereny zamieszkiwane są przez Pasztunów, najliczniejszą grupą etniczną w Afganistanie. Wielu pakistańskich Pasztunów popiera Talibów, natomiast wykazuje wrogość wobec innych grup etnicznych. Odnotowano już przypadki zakłócania budowy obozów przez miejscową ludność przeciwną obozom dla uchodźców z Afganistanu.

Kolejnym problemem jest zła infrastruktura dróg we wspomnianych rejonach uniemożliwiająca regularny ruch pojazdów, a także niedobór wody i pożywienia. Uchodźcy staną się konsumentami skąpych zasobów pogłębiając tym wrogość wobec siebie miejscowej ludności, co może poważnie zagrażać bezpieczeństwu.

Usytuowanie tych obozów zaledwie o kilka kilometrów od granicy grozi przenikaniem do nich bojowników z Afganistanu. Rząd Pakistanu wielokrotnie wyrażał obawy przed tym, że Talibowie lub członkowie ugrupowań islamistycznych mogą podawać się za uchodźców. W takiej sytuacji należy zagwarantować przedstawicielom UNHCR-u i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża możliwość monitorowania procedur przyjmowania uchodźców.

Przez długą i nieszczelną granicę do Pakistanu codziennie przechodzi 1000 do 2000 Afgańczyków. Amnesty International usilnie nalega, aby prezydent Pakistanu spowodował rozmieszczenie obozów dla tych ludzi w takiej odległości od granicy afgańskiej, która zapewni im pełne bezpieczeństwo, a obozom – w pełni cywilny charakter.

Organizacja ponawia apel o otwarcie granic dla uchodźców i ponownie apeluje do społeczności międzynarodowej o udzielenie rządowi pakistańskiemu niezbędnej pomocy w jego działaniach dla zapewnienia dostatecznej ochrony uchodźcom.