Pakistan: Zmiana wyroku Mirzy Hussaina

ASA 33/050/2006
Ponieważ Mirza spędził już 18 lat w więzieniu, co według pakistańskiego prawa jest niemal równe wyrokowi dożywotniego więzienia, został zwolniony i wkrótce powróci do swojej rodziny w Anglii.
Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali swoje apele w tej sprawie. Szczególne podziękowania należą się Sieci Pilnych Akcji, której członkowie włożyli bardzo wiele wysiłku w pracę na rzecz Mirzy. Amnesty International odegrało kluczową rolę w doprowadzeniu do jego uwolnienia.