Pióro Nadziei 2011

Amnesty International, organizacja działająca od 50 lat na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka, wybierze najlepszy tekst o tematyce praw człowieka w Polsce i przyzna nagrodę dziennikarską Amnesty International “Pióro Nadziei”.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy i autorki tekstów opublikowanych w języku polskim w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2010 a 30 kwietnia 2011. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy i dziennikarki, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe.
Nagroda dziennikarska Amnesty International za najlepszy tekst o prawach człowieka zostanie przyznana po raz 10. Będzie to wyjątkowy jubileusz, gdyż w tym roku Amnesty International na całym świecie będzie obchodzić również 50. lecie powstania.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 30 czerwca 2011 roku. Decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres pocztowy lub e-mail.
Artykuły należy przesyłać w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
e-mail: [email protected] z dopiskiem “Pióro Nadziei”.