Pióro Nadziei 2015 za zaangażowanie na rzecz praw człowieka

Do 10 listopada każdy może nadsyłać kandydatury do nagrody. Zostanie ona wręczona 12 grudnia podczas finału Maratonu Pisania Listów w Warszawie. Otrzyma ją osoba, która swoją pracą medialną w Polsce przyczyniła się do ochrony i promocji praw człowieka.
Piórem Nadziei Amnesty International chce nagradzać osoby, które zwracają uwagę opinii publicznej na przypadki łamania praw człowieka, odznaczają się społecznym zaangażowaniem w swojej pracy medialnej, przyczyniają się do pozytywnej zmiany na rzecz przestrzegania praw człowieka. Laureatem nagrody może zostać dziennikarze/ dziennikarki, ale także  osoby pracujące z mediami, np. pisarze, blogerzy, twórcy kampanii medialnych.
Od 2002 r. Amnesty International wręczała Pióro Nadziei za najlepszy tekst o prawach człowieka opublikowany w języku polskim w prasie lub Internecie. Wśród laureatów i laureatek znaleźli się: Bartosz Goszczyński, Witold Szabłowski, Magdalena Grzebałkowska, Krystyna Kurczab-Redlich, Natalia Bloch, Maria Kruczkowska, Tomasz Kwaśniewski, Jacek Żakowski, Bartek Dobroch, Joanna Podgórska, Agnieszka Fiedorowicz, Katarzyna Kwiatkowska, Michał Majewski, Paweł Reszka, Justyna Kopińska i Bartosz T. Wieliński. Nowa formuła nagrody Pióro Nadziei oznacza dużą zmianę w porównaniu z dotychczas przyznawanymi nagrodami.
– Przez lata wręczaliśmy nagrodę wyjątkowym osobom, dziennikarzom i dziennikarkom piszącym o prawach człowieka. Chcemy, aby Pióro Nadziei zwracało uwagę na całokształt pracy medialnej takich osób, jak ważne jest ich zaangażowanie, rzetelność, pozytywna zmiana, którą wywołują – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International.
Kandydatów i kandydatki do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe, czy też firmy. Zgłoszenia należy wysyłać na e-mail [email protected] z krótkim uzasadnieniem kandydatury.
Po 10 listopada Amnesty International razem z przedstawicielami Rady Programowej stowarzyszenia wybierze osoby nominowane do nagrody, a następnie 4 grudnia ogłoszony zostanie zwycięzca. Gala wręczenia nagrody, nowej statuetki Pióra Nadziei, odbędzie się podczas finału Maratonu Pisania Listów w Warszawie 12 grudnia.