Pilna Akcja 03-10-2007 Birma

MYINT MYINT SAN (K), CZłONKINI NARODOWEJ LIGII DEMOKRATYCZNEJ(NLD), PAIK KO (M), PRZEDSTAWICIEL NLD W PARLAMENCIE W PAKOKKU, PAR PAR LAY (M), AKTOR KOMEDIOWY, ZARGANA (M), ZNANY RóWNIEż JAKO KO THURA, AKTOR KOMEDIOWY, TIN AUNG, PRZEDSTAWICIEL NLD W PARLAMENCIE, CZłONEK MłODZIEżóWKI NLD W MEIKTILA, U WIN NAIG (M), POLITYK, OKOłO 300 INNYCH OSóB, W TYM BUDDYJSCY MNISI

Obawa stosowania tortur/ Obawa złego traktowania/ Obawa o stan zdrowia

Kilka osób zostało zatrzymanych już 24 września wieczorem, większość jednak trafiła do aresztu w ciągu kolejnych 36 godzin, podczas których stopniowo nasilały się represje sił bezpieczeństwa. Pośród zatrzymanych znajduje się od 50 do 100 mnichów z Rangonu. Aresztowani zostali również parlamentarzysta Paik Ko oraz przynajmniej jeszcze jeden poseł oraz kilku członków opozycyjnej partii, Narodowej Ligii na Rzecz Demokracji, której liderem jest Daw Aung San Suu Kyi. Wśród zatrzymanych znalazły się również inne osobowości publiczne m.in. słynny aktor komediowy i były więzień sumienia Zargana. Amnesty International obawia się, że wszystkim zatrzymanych grożą tortury oraz maltretowanie.

Władze potwierdziły na prośbę dziennikarzy śmierć co najmniej trzech mnichów w Rangonie. Jeden z nich został zastrzelony, dwóch pobito na śmierć. Nieoficjalne źródła informacji zawiadomiły Amnesty International, że około 50 mnichów odniosło obrażenia.

Mimo napiętej sytuacji tysiące ludzi nadal pozostaje na ulicy wspierając protest mnichów skierowany przeciwko obecnemu rządowi. Buddyjscy mnisi zaapelowali do świeckich obywateli o odstąpienie od protestu w obawie o ich bezpieczeństwo.

Ostatnio siły bezpieczeństwa użyły przeciw protestującym gazu łzawiącego oraz pałek policyjnych. Decyzja o podjęciu akcji została usprawiedliwiona wydanym niedawno zakazem zgromadzeń liczniejszych niż pięcioosobowe oraz faktem, że oddano strzały ostrzegawcze w powietrze.

TŁO WYDARZEŃ

Pokojowe demonstracje w Birmie rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Były odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliwa. Do protestów z każdym dniem przyłączało się coraz więcej osób. Po otrzymaniu informacji, że w mieście Pakkok siły bezpieczeństwa raniły protestujących mnichów, inni duchowni wezwali do obniżki cen żywności, uwolnienia więźniów politycznych oraz rozpoczęcia procesu odbudowania zgody w narodzie, który rozwiązałby problem głębokiego podziału politycznego w kraju.
 
25 września zaczęto stosować represje wobec protestujących wprowadzając 60 dniowy okres, podczas którego obowiązuje godzina policyjna oraz ogłaszając podjęcie środków zaradczych w granicy obowiązującego prawa.

Na terenie Birmy często dochodzi do łamania praw człowieka. Najczęstszymi przypadkami pogwałcenia praw jest praca przymusowa oraz istnienie licznej grupy dzieci – żołnierzy. Za wypowiedzi, które są niezgodne z panującym ustrojem politycznym grożą sankcje prawne. Większość ważniejszych   reprezentantów opozycji zostało aresztowanych oraz zaocznie skazanych pod koniec 2006 roku. Około 1160 z więzniów politycznych przetrzymywanych jest w stale pogarszających się warunkach. Obywatele często zatrzymywani są bez nakazu aresztowania, przetrzymywani w odosobnieniu, torturowani oraz narażeni na inne nieludzkie i poniżające formy traktowania. Zagrożenie to występuje przede wszystkim podczas okresu oczekiwania na proces, gdy przeprowadza się przesłuchania w areszcie. Postępowanie sądowe wobec więźniów politycznych nie spełnia międzynarodowych standardów dotyczących sprawiedliwego procesu. Oskarżonym często odmawia się prawa do obrońcy a za wiążące uznaje się zeznania uzyskane w wyniku tortur.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o pilne wysyłanie listów, emaili, faksów w języku polskim lub angielskim:
– wyrażając zaniepokojenie faktem aresztowania kilkuset mnichów buddyjskich oraz innych uczestników pokojowego prostestu, w tym popularnego komika Zargana oraz członka parlamentu Paiko Ko;
– apelując do władz o bezzwłoczne i bezwarunkowe uwolnienie aresztowanych lub o przedstawienie im konkretnych zarzutów łamania prawa;
– wzywając władze do upewnienia się, że wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do oficjalnych placówek penitencjarnych oraz do zapewnienia im podczas aresztu natychmiastowego kontaktu z prawnikami, rodzinami oraz wszelkiej pomocy medycznej, której potrzebują;
– apelując do władz o zagwarantowanie bezpieczeństwa przetrzymywanym oraz upewnienie się, że nie zostali poddani torturom i innym formom złego traktowania;
– wzywając władze do umożliwienia obywatelom Birmy korzystania z ich prawa do swobody wypowiedzi, zrzeszania się oraz do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji bez obaw o prześladowanie, poniżanie lub też aresztowanie ze względu na wyznawane poglądy, prawa zawartego w wielu międzynarodowych dokumentach.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

Wojskowa Rada Pokoju i Rozwoju (SPDC)
Generał Than Shwe
c/o Ministry of Defence,
Naypyitaw,
Union of Myanmar
Zwrot Grzecznościowy: Szanowny Panie Generale

Minister Spraw Zagranicznych
Nyan Win
Ministry of Foreign Affairs,
Naypyitaw,
Union of Myanmar
Fax: +95 1 222 950
         +95 1 221 719
Zwrot Grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Prokurator Generalny
U Aye Maung
Office of the Attorney General,
Office No. 25,
Naypyitaw,
Union of Myanmar
Fax: +95 67 404 146
         +95 67 404 106
Zwrot Grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

W razie wysyłania apeli 6 listopada 2007 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania