Pilna Akcja 11-08-2007 Arabia Saudyjska

RIZANA NAFEEK (K), 19 LAT, OBYWATELKA SRI LANKI

Kara Śmierci

Pracująca jako pomoc domowa Rizana Nafeek została 16. lipca skazana na karę śmierci za morderstwo popełnione, kiedy oskarżona miała 17 lat. Arabia Saudyjska jest sygnotariuszem Konwencji o Prawach Dziecka, która wyraźnie zabrania wykonywania kary śmierci na osobach, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły 18 roku życia. Rizana Nafeek najprawdopodobniej odwoływała się od wyroku, ale jeśli jej apelacja zostanie rozpatrzona negatywnie, egzekucja może się odbyć w ciągu kilku dni.

Rizana została aresztowana w maju 2005 r. w Jeddah pod zarzutem zamordowania niemowlęcia, którym miała się opiekować. Podczas przesłuchania ani w trakcie procesu nie miała dostępu do adwokata. Według naszych informacji Rizana przyznała się do popełnienia morderstwa podczas policyjnego przesłuchania, ale później odwołała swoje zeznania.

Prawdopodobnie Rizana poinformowała odpowiednie władze o tym, że urodziła się w lutym 1988 r., ale informacja ta została zignorowana, gdyż w jej paszporcie widnieje inna data, luty 1982 r. Według informacji Amnesty International oskarżona nie została poddana żadnemu badaniu lekarskiemu, na podstawie którego można by określić jej wiek. Nie dano jej także możliwości przedstawienia aktu urodzenia, który potwierdza, że urodziła się w 1988 roku.

TŁO WYDARZEŃ

Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci w wielu rodzajach przestępstw. Postępowania sądowe nie spełniają międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu i odbywają się za zamkniętymi drzwiami.

Oskarżeni często pozbawieni są możliwości bycia reprezentowanym przez prawnika, a w wielu przypadkach nie są informowani, na jkaim etapie znajduje się prowadzone przeciwko nim postępowanie. Mogą zostać skazani wyłącznie na podstawie zeznań uzyskanych pod przymusem albo na skutek tortur lub oszustwa. Liczba egzekucji w Arabii Saudyjskiej ostatnio znacznie się zwiększyła. W tym roku władze wykonały już co najmniej 100 wyroków śmierci, chociaż ich prawdziwa liczba może być znacznie wyższa. Karę śmierci zwykle wykonuje się przez ścięcie.

Arabia Saudyjska w styczniu 2006 r. zapewniła Komisję Praw Dziecka (która kontroluje wypełnianie artykułów Konwencji o Prawach Dziecka przez poszczególne państwa), że odkąd Konwencja o Prawach Dziecka weszła w życie w 1997 r., nie odbyła się w tym kraju egzekucja ani jednego dziecka. Te zapewnienia nie są jednak wystarczające; Komisja domaga się, aby nie wykonywano kary śmierci na oskarżonych, którzy w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyli 18 roku życiat bez względu na to, w jakim wieku są obecnie.

ZALECANE DZIAŁANIE:

Prosimy o pilne wysyłanie listów, emaili, faksów w języku arabskim, angielskim lub po polsku:
– wzywając Króla do interwencji i złagodzenia kary Rizany Nafeek;
– zwracając uwagę na to, że egzekucje młodocianych przestępców są wyraźnie zabronione przez Konwencję o Prawach Dziecka, którą Arabia Saudyjska ratyfikowała w 1997 r.;
– wzywając władze Arabii Saudyjskiej do upewnienia się, że Rizana Nafeek ma dostęp do prawnika z wyboru oraz możliwość wykorzystania swojego prawa do obrony i odwołania się od wyroku śmierci w transparentnym procesie;
– uznając prawo rządu do karania osób odpowiedzialnych za przestępstwa, ale jednocześnie wyrażając bezwarunkowy sprzeciw wobec kary śmierci;
– przypominając władzom, że są zobowiązane stosować międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu także w sprawach, w których grozi wyrok śmierci

tłum: Aleksandra Szkudłapska
APELE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Król Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Strażnik dwóch Świętych Meczetów
Biuro Jego Wysokości Króla
Royal Court, Riyadh, Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:         (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) +966 1 403 1185
Nagłówek:     Wasza Wysokość

Jego Królewska Wysokość Książę Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
P.O. Box 2933
Airport Road, Riyadh 11134
Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:         +966 1 403 1185
Nagłówek:     Wasza Królewska Wysokość

Jego Królewska Wysokość Książę Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:         +966 1 403 0645
Nagłówek:     Wasza Królewska Wysokość
 
W przypadku wysyłania apeli po 16 sierpnia 2007r., prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Zespołem Pilnych Akcji.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania