PILNA AKCJA – ARABIA SAUDYJSKA ? Kara śmierci / chłosta

Osoby wymienione powyżej, z których czwórka to młodociani przestępcy, są zagrożone karą śmierci lub chłosty. Ponieważ złożyli odwołanie, ich sprawa jest obecnie rozpatrywana w trybie tajnym przez Sąd Apelacyjny w Mekce. Po zakończeniu tego procesu, jeśli wyroki będą podtrzymane, zostaną przekazane Królowi do ratyfikacji, po czym egzekucje osób skazanych na karę śmierci być wykonane w przeciągu kilku dni.
Osoby te zostały oskarżone o udział w gangu, który dopuścił się serii kradzieży i napadów w Madinie. Mężczyźni zostali aresztowani w roku 2004 i oskarżeni o kilka kradzieży, rabunków i napadów. Byli przetrzymywani w odosobnieniu na komisariatach w Madinie, gdzie byli prawdopodobnie bici w celu wymuszenia zeznań. W lutym 2008 roku, Sąd Najwyższy w Madinie skazał pięciu z nich (pierwsze pięć osób na liście) na śmierć, a dwóch na silną chłostę i więzienie. Bilal Bin Muslih Bin Jabir al-Muwallad i Ahmad Hamid Muhammad Sabir, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli odpowiednio 15 i 13 lat, mają otrzymać 1500 i 1250 silnych razów, partiami co 10 dni, w miejscu publicznym na terenie popełnianych przestępstw, a także karę więzienia.
Arabia Saudyjska jest państwem sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), która jasno zakazuje stosowania takich kar jak chłosta.
Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad i -Issa bin Muhammad -Umar Muhammad zostali skazani na karę śmierci za przestępstwa popełnione, gdy mieli po 17 lat. Tymczasem Arabia Saudyjska jest państwem sygnatariuszem Konwencji o Prawach Dziecka (Convention on the Rights of the Child), która wyraźnie zabrania egzekucji młodocianych przestępców skazanych za przestępstwa popełnione zanim skończyli 18 lat.
TłO WYDARZEŃ
Arabia Saudyjska wymierza karę śmierci za szereg przestępstw, w tym także przestępstw nie zagrażających życiu człowieka, a procesy sądowe nie spełniają podstawowych standardów międzynarodowych. Przesłuchania są często tajne, a oskarżonym nie przysługuje wsparcie prawnika. Można zostać skazanym jedynie na podstawie zeznań uzyskanych poprzez wymuszenia lub okłamywanie przesłuchiwanych. Często oskarżeni i ich rodziny nie są informowani o postępach w toczących się przeciwko nim procesach. Więźniowie skazani na karę śmierci często nie są informowani o dacie egzekucji aż do dnia, gdy są wyprowadzeni z celi i ścięci.
W roku 2007 wykonano egzekucje przynajmniej 158 osób, z czego 76 osób było obcokrajowcami. Przynajmniej 37 osób, w tym 13 obcokrajowców, stracono w tym roku.

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli po polsku, angielsku lub arabsku:
– wyrażających zaniepokojenie faktem, że Sultan Bin Khalid Bin Mahmud al-Maskati, Yusef Bin Hassan Bin Salman al-Muwallad, Qassim Bin -Ali Bin Ibrahim Al-Nakhli, Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad i -Issa Bin Muhammad -Umar Muhammad zostali skazani na karę śmierci za przestępstwa nie stanowiące zagrożenia dla ludzkiego życia, i że dwaj z nich nie mieli 18 lat w chwili popełniania przestępstwa;
– wyrażających zaniepokojenie faktem, że Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad and -Issa bin Muhammad -Umar Muhammad zostali skazani na karę chłosty, która jest karą okrutną i poniżającą, za przestępstwa popełnione zanim skończyli 18 lat;
– przypominających władzom Arabii Saudyjskiej, że obowiązują je międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu w sprawach, gdzie wyrokiem może być kara śmierci, gwarantujące odpowiednią obronę i możliwość odwołania, i zabraniające skazywania na karę śmierci w przypadkach, gdzie można inaczej zinterpretować dowody;
– wzywających Króla, aby złagodził wyroki śmierci, szczególnie w przypadku młodocianych przestępców Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad i -Issa bin Muhammad -Umar Muhammad, ponieważ Arabia Saudyjska jest państwem sygnatariuszem Konwencji o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child);
– apelujących o zamianę kary chłosty wobec Bilal Bin Muslih Bin Jabir al-Muwallad i Ahmad Hamid Muhammad Sabir na bardziej humanitarną karę, ponieważ Arabia Saudyjska jest państwem sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO:
Uwaga: możliwe są trudności z wysyłaniem faksów w czwartki i piątki, które w Arabii Saudyjskiej są dniami wolnymi.
1) Król Abdullah
His Majesty Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Arabia Saudyjska
Fax: +966 1 403 1185 (przez MSW, proszę próbować kilkakrotnie)
zwrot grzecznościowy: Your Majesty/Wasza Wysokość
2) Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933
Airport Road, Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia / Arabia Saudyjska
Fax: +966 1 403 1185 (Proszę próbować kilkakrotnie)
zwrot grzecznościowy: Your Royal Highness/Wasza Wysokość
3) Minister Spraw Zagranicznych
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
 (Minister of Foreign Affairs)
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11124,
Kingdom of Saudi Arabia / Arabia Saudyjska
Fax: +966 1 403 0645
zwrot grzecznościowy: Your Royal Highness/Wasza Wysokość
KOPIE DO:
1) Komisja Praw Człowieka
Mr Turki bin Khaled Al-Sudairy
President, Human Rights Commission
PO Box 58889, Riyadh 11515
King Fahad Road, Building No.373
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Arabia Saudyjska
Fax: +966 1 4612061
2) Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55
00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 14 maja prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-DeLaRue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 3 kwietnia.
Indeks AI: MDE 23/019/2008