PILNA AKCJA: Chińscy aktywiści więzieni za poparcie protestów w Hong Kongu.

Grupa dziewięciorga artystów z Songzhuang, artystycznej społeczności z Pekinu, została aresztowana pomiędzy 1 i 8 października w związku z planowanym wydarzeniem, podczas którego mieli zamiar zaprezentować plakaty i odczytać wiersze wyrażające poparcie dla prodemokratycznych demonstracji trwających w Hong Kongu. Poeta Wang Zang, również z Songzhuang, został zatrzymany pod zarzutem “wszczynania kłótni i zakłócania porządku” gdy zamieścił w Internecie zdjęcie, na którym trzyma parasol, symbol protestów w Hong Kongu. Żona i roczna córka Wang Zanga również zostały zatrzymane. 8 października spędziły 9 godzin na posterunku w Pekinie bez jedzenia i wody, ponieważ starały się uzyskać informacje o jego sytuacji.
Grupa 11 aktywistów została zatrzymana w Pekinie pod zarzutami “wszczynania kłótni i zakłócania porządku”. Aresztowania miały miejsce 30 września i 1 października, po publikacji w Internecie zdjęć, na których aktywiści podczas wspólnego posiłku trzymają plakaty wyrażające poparcie dla protestów w Hong Kongu.
Kilka innych osób zostało również aresztowanych w innych częściach kontynentalnych Chin, w tym w Guangzhou, Shenzhen, Chongqing oraz w Jiangsu za akty protestu, do których należało np. ogolenie głowy w geście solidarności z protestującymi lub zamiar podróży do Hong Kongu i przyłączenia się do demonstracji. Są to przykłady szerszych działań władz chińskich w celu stłumienia wszelkiej dyskusji i gestów poparcia dla demonstracji w Hong Kongu. Działanie popularnej platformy wymiany fotografii Instagram zostało zablokowane. Cenzorzy usiłują usuwać z sieci wszelkie pozytywne komentarze na temat protestów, wymuszając jednocześnie na gazetach i stacjach telewizyjnych utrzymanie w tym temacie narracji wyznaczonej przez władze.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku chińskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia osób zatrzymanych za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i wyrażanie poparcia dla pokojowych, pro-demokratycznych protestów w Hong Kongu (Prosimy o zamieszczanie w apelu nazwisk osób zatrzymanych w Pekinie. Ich prawidłową pisownię podajemy u dołu apelu);

n  Wzywając władze do zapewnienia zatrzymanym kontaktów z rodziną i adwokatami oraz ewentualnej pomocy medycznej.

Przykładowy tekst apelu w języku chińskim załączamy do pobrania u dołu strony, w postaci doc oraz pdf.
Apele prosimy wysyłać do dnia 7 listopada 2014 na adres:

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie
Fu Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
Chińska Republika Ludowa
Fax: + 86 10 65242927
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director

Wicepremier

Wang Yang
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu

Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Email: [email protected]Zwrot grzecznościowy: Eskcelencjo  / Your Excellency
Z kopią na adres:
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
Wydział polityczny
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
fax: 22 8311152
email: political(at)chinaembassy.org.pl

 
Informacje dodatkowe
Od 26 września tysiące demonstrantów okupują część centrum Hong Kongu domagając się dalszych reform prawa wyborczego. Protesty przybrały na sile po bezprawnym użyciu gazu łzawiącego i gazu pieprzowego przez policję wobec pokojowych demonstrantów w pierwszą noc protestów.. Po tym zdarzeniu policja przyjęła postawę mniej konfrontacyjną.
W dniach 3 i 4 października demonstranci doświadczyli napaści ze strony kontrdemonstracji. Wśród zaatakowanych znalazły się kobiety i dziewczęta, które padły ofiarami napaści seksualnych, nękania i zastraszania. Amnesty International dysponuje relacjami bezpośrednich świadków napaści i pobicia jednej z uczestniczek demonstracji oraz zweryfikowanymi relacjami organizacji kobiecych i mediów i nagraniami wideo z innych napaści, którym towarzyszyła całkowita bezczynność policji. Protesty nadal trwają, choć są obecnie mniej liczne.
Zarzuty “wszczynania kłótni i zakłócania porządku” (Artykuł 293 kodeksu karnego) grożą karą do pięciu lat więzienia osobom, które dopuściły się jednej z czynności zakłócających porządek publiczny, w tym: zajmowania siłą, niszczenia lub uszkodzenia własności publicznej i prywatnej lub okupacji własności publicznej i prywatnej z poważnymi następstwami; poważnego zakłócania porządku w miejscu publicznym etc. Osoba nakłaniająca innych lub dopuszczająca się opisanych działań wielokrotnie może być ukarana wyrokiem do 10 i nie niej niż 5 lat więzienia.
Nazwiska zatrzymanych:

Aktywiści zatrzymani w Pekinie pod zarzutem “wszczynania kłótni i zakłócania porządku”:
Han Ying, Liu Huizhen, Li Dongmei, Jiang Liuyong, Guo Zhiying, Chen Lianhe, Wu Xiaoping, Han Suqing, Cui Baodi, Zhang Zonggang, Wang Chongxi.

Aktywiści z kolektywu Songzhuang aresztowani w Pekinie pod zarzutem “wszczynania kłótni i zakłócania porządku”: Zhang Miao, Wang Zang.
Aktywiści z kolektywu Songzhuang aresztowani w Pekinie:
Cui Guangxia, Zhu Yanguang, Fei Xiaosheng, Ren Chongyuan, Ding Ding, Wang Lin, Zhui Hun, Lü Shang,
Inni aktywiści zatrzymani w Pekinie:
Guo Hongwei, Wang Su’e, Ran Chongbi, Li Yufeng, Li Xuehui.