Pilna Akcja – Chiny – 02.01.2008

AI Index: ASA 17/035/2007
 
Hu Jia, lat 34, [m]
Zeng Jinyan, lat 24 [k]
2 stycznia 2008. dziesiątki miejskich i dzielnicowych oficerów policji otoczyło dom pekińskich aktywistów na rzecz praw człowieka Hu Jia i jego żony, Zeng Jinyan. 27 grudnia 2007. Hu Jia został podejrzany o -namawianie innych do obalenia władzy państwowej-. Tego samego dnia został zatrzymany, jak również odmówiono mu kontaktu z adwokatem. Zeng Jinyan pozostaje pod ścisłym nadzorem policji na terenie Tongzhou, dzielnicy Pekinu. Oboje narażeni są na tortury i inne nieludzkie traktowanie.
27 grudnia 2007 ok. 3 nad ranem, policyjni oficerowie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie włamali się do domu Hu Jia i Zeng Jinyan. Otoczyli małżeństwo wraz Mamą Zeng Jinyan, która odwiedziła rodzinę, aby pomóc w opiece nad dzieckiem. Hu Jia został wyprowadzony przez kliku oficerów. Ponad 10 policjantów śledziło zaś  jego żonę. Kilku oficerów pozostało na terenie ich domu do 31 grudnia. Policja ostrzegła ją, żeby nie próbowała się z nikim kontaktować, dodając przy tym, że jeśli odmówi współpracy, grozi jej także zatrzymanie, które miałoby -zły wpływ- na jej dziecko.
Policja zablokowała telefon oraz łącze internetowe w domu Hu i Zeng, a także skonfiskowała komputer, telefony komórkowe, kamerę video, aparat fotograficzny, fax, karty kredytowe i książeczki czekowe. Zlikwidowano również ich książki adresowe, szereg dokumentów, łącznie z kilkoma międzynarodowymi podręcznikami na temat praw człowieka. Co więcej, konta bankowe Hu Jia i jego żony zostały zamrożone.
Hu Jia jest najprawdopodobniej przetrzymywany w Miejskim Więzieniu w Pekinie. Jego adwokat, Li Jingson wniósł prośbę o spotkanie z klientem 31 grudnia 2007, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi od władz. Hu Jia cierpi na infekcję wątroby typu B. Wykryto u niego także wczesne stadium stwardnienia wątroby. Jego stan zdrowia wymaga więc codziennego przyjmowania leków.
Hu Jia był przetrzymywany w areszcie domowym przez większość czasu od momentu, gdy został zwolniony z formalnie udokumentowanego zatrzymania 28 marca 2006, podczas którego uniemożliwiono mu kontakt z bliskimi i adwokatem przez 41 dni. Wówczas został zatrzymany w związku ze strajkiem głodowym zorganizowanym przez pekińskiego prawnika działającego na rzecz praw człowieka, Gao Zhisheng. Policji jednak nie udało się dostarczyć dowodów tłumaczących areszt domowy Hu Jia. Pomimo silnych represji, Hu Jia wraz z żoną nadal upubliczniali wiedzę na temat łamania praw człowieka w Chinach. 18 maja 2007. odmówiono im pozwolenia na wyjazd do Europy w celu pokazania udokumentowanych przez nich form łamania praw człowieka. 10 listopada 2007r. Hu Jia został pobity przez oficerów policji, którzy próbowali powstrzymać go przed wizytą żony w szpitalu, zaraz po tym, gdy urodziła ich dziecko.
Zatrzymanie Hu Jia jest kolejnym dowodem na niewywiązanie się z zobowiązań chińskich władz w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w sierpniu 2008. Ci, którzy próbują udokumentować powtarzające i nasilające się represje bądź komunikować się z zagranicznymi mediami czy organizacjami walczącymi na rzecz praw człowieka są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.
Wyślijcie listy jak najszybciej to możliwe w języku angielskim lub waszym ojczystym języku:
–         żądając od władz ujawnienia miejsca, w którym przetrzymywany jest Hu Jia, a także bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia go dopóki nie zostanie postawiony przed zarzutem konkretnego przestępstwa;
–         żądając natychmiastowego pozwolenia na spotkanie Hu Jia z adwokatem, członkami jego rodziny i zapewnienia mu odpowiedniej opieki medycznej;
–         żądając od władz zaprzestania policyjnego nadzoru i nękania Zeng Jinyan oraz pozwolenia jej na kontaktowanie się ze światem zewnętrznym, co wpisane jest w jej prawo do wolności słowa, zrzeszania się i przemieszczania;
–         wzywając władzę do natychmiastowego zagwarantowania bezpieczeństwa Hu Jia i jego żony oraz zapewnienia, że nie będą narażeni na bicie, tortury lub inne formy nieludzkiego traktowania;
–         wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że nadal dochodzi do zatrzymań aktywistów działających na rzecz praw człowieka bez procesów, co jest całkowicie sprzeczne z obietnicami złożonymi przez licznych przedstawicieli chińskich władz w związku z przygotowaniami do Olimpiady w Pekinie;
–         żądając od władz zapewnienia, że wszyscy obrońcy praw człowieka będą mogli kontynuować swoją pokojową i zgodną z prawem działalność bez narażenia na zatrzymanie, tortury lub jakiekolwiek inne formy łamania praw człowieka.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli:
Premier
Prime Minister of the People’s Republic of China
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency / Wasza Ekscencjo

Minister Sprawiedliwości
Minister of Justice of the People’s Republic of China
WU Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
People’s Republic of China
Fax: +86 10 65292345
Email: [email protected] or [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Minister of Public Security of the People’s Republic of China
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
People’s Republic of China
Fax: +86 10 63099216 (może to być trudne, proszę spróbować kilka razy)
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/Wasza Ekscpelencjo
Kopie do:
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego
Director of the Beijing Public Security Bureau
MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Qianmen Dongdajie
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China
Fax: +86 10 85222320
Email: wbjc@sohu.com
Zwrot grzecznościowy: Dear Director/Szanowny Panie Dyrektorze
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa