Pilna Akcja Chiny: Były mnich tybetański zagrożony torturami.

7 grudnia policja wkroczyła do domu jego siostry w Prefekturze Daofu w Autonomicznym Regionie Tybetu i przekazała jej część rzeczy więźnia, w tym należący do niego religijny amulet. W kulturze tybetańskiej oddanie tego amuletu oznacza, że jego właściciel nie panuje nad swoim ciałem, co może znaczyć, że Nami jest poddawany torturom lub w jakiś inny sposób znalazł się w stanie krytycznym. Kobieta dowiedziała się od policjantów, że czekają oni na decyzję rządu centralnego w sprawie jej brata. Według źródeł lokalnych, Nami został zatrzymany, bo podejrzewano go o -ujawnianie tajemnic państwowych-. Był on przetrzymywany najpierw w Prefekturze Kangding, potem przeniesiony do Chengdu w prowincji Syczuan, po czym odesłany z powrotem do Kangding. Nie jest jasne, czy miał on w tym czasie jakikolwiek dostęp do pomocy prawnej.
Zatrzymanie Namiego Jhaby uważa się za bezpośrednią konsekwencję tego, że próbował on przekazać zagranicznemu dziennikarzowi materiały wideo nakręcone w marcu, pokazujące jak setki policjantów aresztują i strzelają do mnichów z Klasztoru Langque i innych protestujących tam Tybetańczyków. Podczas wywiadu dla radia Wolna Azja 9 kwietnia, Jhaba powiedział, że obawia się zatrzymania przez władze.
Nami Jhaba był kiedyś mnichem w Klasztorze Langque. Wcześniej był on dwukrotnie aresztowany w związku z protestami mnichów i wywieszaniem antyrządowych sloganów w klasztorze.
TŁO WYDARZEŃ
Fala zamieszek rozlała się w Autonomicznym Regionie Tybetu i na okolicznych obszarach zamieszkałych przez Tybetańczyków w marcu i kwietniu 2008 roku. Ponad 1000 osób zostało arbitralnie zatrzymanych w ramach akcji tłumienia protestów.
Władze stawiają ludziom korzystającym po prostu z prawa do wolności słowa i zgromadzeń mgliście sformułowane zarzuty, takie jak -ujawnianie tajemnic państwowych-, -działalność wywrotowa- czy -zagrażanie bezpieczeństwu państwowemu-.
Amnesty International zebrała dowody na powszechne stosowanie tortur i innych form znęcania się w więzieniach i centrach zatrzymań, w tym pobicia i użycie pałek elektrycznych. Chiny ratyfikowały Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur w 1988 roku oraz posiadają własne prawo dążące do wyeliminowania takich działań, ale tortury i inne formy znęcania się nad więźniami w dalszym ciągu są powszechnie stosowane. W listopadzie 2008 Komitet ONZ Przeciwko Torturom wyraził niepokój związany z doniesieniami o nadużyciach w więzieniach, w tym o wysokiej liczbie zgonów, prawdopodobnie wynikającej z tortur i znęcania się, a także o braku śledztw dążących do wyjaśnienia tych nadużyć.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku, chińsku (mandaryńsku) lub polsku, w których własnymi słowami:
– zaapelują Państwo, żeby Nami Jhaba został natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniony, chyba że zostanie mu postawiony zarzut popełnienia czynu uznawanego według standardów międzynarodowych za przestępstwo;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że nie będzie on torturowany;
– poproszą Państwo o ujawnienie miejsca, w którym jest przetrzymywany;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia mu kontaktu z rodziną, dostępu do wybranego przez siebie prawnika oraz pomocy medycznej, jeśli jej potrzebuje.
ADRESACI APELI
Przewodniczący Ludowego Rządu Autonomicznego Regionu Tybetu
Qiangba PUNCOG Zhuren
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang’angdonglu
Lasashi 850000
Xizang Zizhiqu, People-s Republic of China
Nagłówek:  Szanowny Panie Przewodniczący/Dear Chairman
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People-s Republic of China
Fax:   +86 10 65961109 (c/o Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
People-s Republic of China
Fax:   +86 10 63099216 (połączenie się może być trudne, proszę próbować do skutku)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
KOPIE DO
Sekretarz Komitetu Regionalnego Komunistycznej Partii Chin
ZHANG Qingli Shuji
Zhonggong Xizang Zizhiqu Weiyuanhui
Lasashi, Xizang Zizhiqu, People-s Republic of China
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Apele można wysyłać najpóźniej do 29 stycznia.
Pilna akcja nr 347/08
AI Index: ASA 17/114/2008
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski