Pilna Akcja Chiny: Działacz uwięziony za walkę o sprawiedliwość dla ofiar afery ze skażonym mlekiem.

13 listopada około godziny 13.00 dwunastu funkcjonariuszy policji weszło do domu Zhao Lianhaia w Pekinie i przedłożyło mu nakaz aresztowania. Gdy Zhao Lianhai odmówił uznania nakazu, ponieważ w formularzu nie wypełniono rubryki -powód zatrzymania-, policjanci naprędce wpisali tam -sprowokowanie incydentu-. Następnie zatrzymali Zhao Lianhaia, po czym część policjantów eskortowała go na Okręgowy Posterunek Policji w Daxing, a część została na miejscu, by przeszukać dom. Policja skonfiskowała dwa komputery, dwa pendrive-y, kilka płyt DVD, koszulki promujące kampanię, aparat fotograficzny, kamerę video oraz notatnik z adresami należące do Zhao Lianhaia.
14 listopada policja wręczyła żonie Zhao Lianhaia notę o zatrzymaniu, w której informowano, że jest on aresztowany pod zarzutem -sprowokowania incydentu-.
Jak dotąd adwokat Zhao Lianhaia nie miał możliwości się z nim spotkać.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku chińskim, angielskim lub polskim, w których zaapelujecie Państwo o:
– natychmiastowe uwolnienie Zhao Lianhaia, który jest przetrzymywany wyłącznie za pokojowe korzystanie ze swojego prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń;
– zapewnienie, że podczas pobytu w areszcie Zhao Lianhai nie będzie torturowany ani w inny sposób źle traktowany;
– zapewnienie Zhao Lianhaiowi możliwości kontaktu z rodziną i adwokatem a także dostępu do opieki medycznej, gdyby takiej wymagał;
– zaprzestanie praktyki polegającej na stawianiu mętnie sformułowanych zarzutów po to, by stłumić działalność obrońców praw człowieka.
ADRESACI APELI
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
Prime Minister of the People’s Republic of China

WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpiezeństwa Publicznego
Director of the Beijing Public Security Bureau

MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65242927
Forma grzecznościowa: Dear Director / Szanowny Panie Dyrektorze
KOPIE DO:
Dyrektor Filii Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Okręgu Daxing
Director of Daxing District Public Security Sub-Bureau
Chen Debao Juzhang
35 Xi Dajie, Huangcun
Daxing Qu, Beijingshi 102600
People’s Republic of China 
Faks: +8610 69204640 (c/o Daxing District Government)
Forma grzecznościowa: Dear Director / Szanowny Panie Dyrektorze
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Prosimy o wysyłanie apeli do 29 grudnia 2009 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Rodzice dzieci, które w 2008 roku zachorowały, a w niektórych przypadkach zmarły z powodu zatrucia produktami mlecznymi skażonymi chemiczną melaniną, walczą o sprawiedliwość. Syn Zhao Lianhaia był jedną z ofiar zatrucia i Zhao Lianhai od tego czasu stał się jednym z głównych organizatorów ruchu rodziców dotkniętych dzieci. Zorganizował dla rodziców grupę samopomocową, kampanię na rzecz regularnych badań dzieci, które zachorowały, a także stworzył stronę internetową -dzieci z kamieniami nerkowymi- pod adresem http://www.jieshibaobao.com. Zbierając i porządkując informacje o szczegółowych przypadkach. Zhao Lianhai pomógł też rodzicom przygotować pozew zbiorowy przeciwko przedsiębiorstwom, które wyprodukowały skażone mleko.
Obrońcy praw człowieka w Chinach, którzy starają się donosić o przypadkach łamania praw człowieka, kwestionują decyzje, które władze uznają za politycznie drażliwe, bądź też próbują zwerbować innych do działania, narażają się na poważne niebezpieczeństwo. Jest wielu więźniów sumienia, którzy odsiadują wyroki wydane w procesach politycznych, a równolegle rośnie liczba osób przetrzymywanych w areszcie domowym, gdzie są pod ostrym nadzorem policji, która stawia też straże przed wejściem do domów.
Tego typu strategie kontroli policyjnej, nadzoru i nieuzasadnionych aresztowań są coraz częściej stosowane w Chinach przeciwko działaczom i ich rodzinom, w szczególności w okresach istotnych wydarzeń. Przed wizytą prezydenta Baracka Obamy w Chinach, która miała miejsce 16 listopada, policyjna straż stanęła przed domami wielu działaczy w Szanghaju, Pekinie i innych częściach kraju, a część z nich została aresztowana lub wywieziona z Pekinu.
Pilna akcja nr 311/09
Index: ASA 17/064/2009 (proszę kliknąć, żeby uzyskać dostęp do treści akcji po angielsku, hiszpańsku lub francusku)
Tłumaczenie: Olga Kaczmarek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski