PILNA AKCJA CHINY: Obawa o zdrowie Huang Qi.

26 maja Huang Qi opowiedział adwokatowi, że często był przesłuchiwany przez wiele godzin, a niekiedy pozbawiany snu. Pewnego razu przesłuchiwano go przez trzy dni bez przerwy. Huang Qi powiedział także, że ma dwa guzy, zdiagnozowane przez lekarza więziennego w marcu: w brzuchu i w klatce piersiowej. Cierpi też na częste bóle głowy i zaburzenia rytmu serca oraz na bezsenność. Władze odrzuciły prośby jego rodziny o zwolnienie go za kaucją, aby mógł czekać na proces na wolności. Amnesty International obawia się, że Huang Qi może nie otrzymywać odpowiedniej opieki lekarskiej.
Huang Qi jest oskarżony o -nielegalne posiadanie tajnych dokumentów.- Został zatrzymany przez tajną policję 10 czerwca 2008 roku. Początkowo uniemożliwiano mu dostęp do prawników i rodziny argumentując, że zarzuty są związane z tajemnicą państwową. Pierwszy raz pozwolono mu spotkać się z prawnikiem dopiero 23 września, po ponad trzech miesiącach spędzonych w areszcie.
3 lutego sąd zakazał obrońcy Huang Qi robienia kopii dokumentów sprawy zgromadzonych przez policję w toku postępowania, co uniemożliwiło mu przygotowanie linii obrony. Powołano się ponownie na zawarte w nich tajemnice państwowe. Zgodnie z prawem sąd powinien podać do publicznej wiadomości datę rozpoczęcia procesu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Rodzinę i obrońców Huang Qi poinformowano jednak dopiero w przeddzień procesu. Po sprzeciwie obrońców proces został odroczony bezterminowo, ale Huang Qi nadal pozostaje w areszcie.
Huang Qi był więziony od sierpnia 2001 r. do czerwca 2005 r. za -nakłanianie do obalenia władzy państwowej.- W rzeczywistości chodziło o to, że na swojej stronie internetowej (www.64tianwang.com) opublikował nazwiska osób aresztowanych po ataku wojska na pro-demokratycznych demonstrantów w dniu 4 czerwca 1989 r. (masakra na placu Tiananmen – przyp. MN). Amnesty International uznała go wówczas za więźnia sumienia. W więzieniu został pobity. Po uwolnieniu w dniu 4 czerwca 2005 r. powrócił do prowadzenia strony internetowej, a także pomagał ofiarom naruszeń praw człowieka w pozywaniu władz. Dokumentował też i publikował ich sprawy, aby zwiększyć nacisk opinii publicznej na pociągnięcie władz do odpowiedzialności.
TŁO SPRAWY
Chińskie władze mocno ograniczają swobodę wypowiedzi tłumiąc wszelką medialną krytykę swoich działań. W chińskim prawie karnym można znaleźć szeroko i niejasno zdefiniowane przestępstwa -kradzieży lub ujawniania tajemnic państwowych- (ang. stealing or revealing state secrets) oraz -prób obalenia władzy- (ang. subversion). Paragrafy te są wykorzystywane przeciwko działaczom, dziennikarzom oraz użytkownikom internetu i mają zniechęcić ich do poruszania drażliwych kwestii, takich jak prawa człowieka, czy krytyka działań rządu.
Po trzęsieniu ziemi w Syczuanie (maj 2008) władze początkowo pozwoliły na bezprecedensową wolność słowa na terenach nim dotkniętych, czym zdobyły sobie międzynarodowy aplauz. Wolność słowa skończyła się jednak równie szybko, gdy tylko rodziny ofiar zaczęły domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników, obwinianych o dopuszczenie do błędów konstrukcyjnych przy budowie szkół, które zawaliły się wskutek trzęsienia grzebiąc w gruzach setki uczniów. Kilku dziennikarzom uniemożliwiono informowanie o sytuacji w regionie, a niektórzy zostali nawet zatrzymani za reportaże o protestach. Lokalne władze podjęły również działania, by uniemożliwić protestującym podróż do Pekinu, gdzie chcieli oni zainteresować swoimi skargami władze centralne.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, chińskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Huang Qi, gdyż został on zatrzymany wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń;
– zaapelują Państwo o umożliwienie mu kontaktu z rodziną i obrońcami oraz o udzielenie mu wszelkiej potrzebnej opieki lekarskiej;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że Huang Qi nie jest torturowany lub w inny sposób źle traktowany podczas pobytu w areszcie;
– zaapelują Państwo o położenie kresu wykorzystywaniu niejasno sformułowanych przepisów o tajemnicy państwowej przeciwko obrońcom praw człowieka.

ADRESACI APELI
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli 
Prime Minister of the People-s Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65961109 (z dopiskiem: c/o Ministry of Foreign Affairs)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Syczuan
ZENG Shengquan Tingzhang
Director of the Sichuan Provincial Department of Public Security
Sichuansheng Gong’anting
9 Jindunlu-
Chengdushi 610041
Sichuansheng
People’s Republic of China
Faks: +86 28 86301177
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO
Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej
MENG Jianzhu Buzhang
Minister of Public Security of the People’s Republic of China
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
People’s Republic of China
Faks: +86 10 63099216 (prosimy próbować do skutku)
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Faks: 022 635 42 11
www.chinaembassy.org.pl
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 16 lipca.
Pilna Akcja Nr 172/08 (kontynuacja)
AI Index: ASA 17/025/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski