Pilna akcja ? Chiny ? Więzień sumienia

Hu Jia (m), lat 34, więzień sumienia
Zeng Jinyan (k), lat 24
Wyrok pokazuje, że obietnice przedstawicieli chińskich władz, iż przed igrzyskami poprawią one sytuację w zakresie przestrzegania praw człowieka, pozostają niespełnione. Stanowi też ostrzeżenie dla innych aktywistów praw człowieka w Chinach.
Hu Jia został zatrzymany 27 grudnia 2007, a zarzuty postawiono mu 28 stycznia 2008. W trakcie oczekiwania na proces odmawiano mu kontaktu z prawnikami i rodziną, jak również pomocy medycznej potrzebnej mu ze względu na zapalenie wątroby typu B. Prawnikom, żonie i matce Hu Jia pozwolono jednak uczestniczyć w rozprawie. Przez wiele miesięcy przed zatrzymaniem Hu Jia przebywał w areszcie domowym. Jego żona Zeng Jinyan i ich nowonarodzona córeczka ciągle przebywają w areszcie domowym, bez dostępu do telefonu i internetu, który został im odcięty.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI PO POLSKU, ANGIELSKU LUB CHIŃSKU:
– wyrażających głębokie zaniepokojenie tym, że Hu Jia został uwięziony wyłącznie za pokojową i zgodną z prawem działalność na rzecz praw człowieka, przez co zostało pogwałcone jego fundamentalne prawo do wolności wypowiedzi;
– wzywających władze do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Hu Jia, jako że jest on więźniem sumienia;
– wzywających władze do zaprzestania policyjnej inwigilacji i nękania Zeng Jinyan i umożliwieniu jej kontaktów ze światem zewnętrznym, w zgodzie z jej fundamentalnymi prawami do wolności poruszania się, wypowiedzi i stowarzyszania się;
– wyrażających głębokie zaniepokojenie tym, że pomimo obietnic poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach przed olimpiadą, składanych przez licznych przedstawicieli chińskich władz, wciąż dochodzi do zatrzymań, procesów i skazywania aktywistów działających w sposób pokojowy na rzecz praw człowieka.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:
Premier
Prime Minister
WEN Jiabao Guojia Zonglifi
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Zichengqu
Beijingshi 100017
Chiny / People-s Republic of China
Fax:   +86 10 65961109 (przez MSZ)
Nagłówek:  Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Sprawiedliwości
Minister of Justice
WU Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangment Nandajie
Beijingshi 100020
Chiny / People-s Republic of China
Fax:   +86 10 65292345
Email:   [email protected]
[email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Minister of Public Security
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
Chiny / People-s Republic of China
Fax:   +86 63099216
Nagłówek:  Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego
Director of Public Security Bureau in Beijing
MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong-anju
9 Qianmen Dongdajie
Dongchengqu
Beijingshi 100740
Chiny / People-s Republic of China
Fax:   +86 10 85222329
Email:   [email protected]
Nagłówek:  Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
fax (0-22) 635 42 11
Internet: www.chinaembassy.org.pl
W razie wysyłania apeli po 15 kwietnia prosimy o wcześniejszy kontakt z Zespołem Pilnych Akcji.
Przykładowy apel po angielsku:
Ref.: Imprisonment of human rights activist Mr Hu Jia
nagłówek
With this letter I would like to express my deep concern that Mr Hu Jia has been sentenced for 3 and a half years in prison for nothing more than engaging in peaceful and legitimate human rights activities. His trial and imprisonment constitute a violation of his fundamental right to freedom of expression.
I appeal to you to ensure that Mr Hu Jia is immediately and unconditionally released, for he is a prisoner of conscience.
Moreover I urge you to ensure that police surveillance and harassment of Zeng Jinyan is stopped and that she is allowed to contact the outside world in line with her fundamental rights to freedom of movement, expression and association.
Finally I would like to express my view that detaining, trying and sentencing human rights activists for their peaceful activities runs counter to promises made by numerous Chinese officials that human rights would improve in the run-up to the Beijing Olympics. I am very concerned about that.
Sincerely,
podpis
Cc:
Embassy of the People-s Republic of China in Warsaw, Poland.
Przykładowy apel po polsku:
Dot. Uwięzienia działacza na rzecz praw człowieka, Pana Hu Jia
nagłówek
Pragnę wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie tym, że Pan Hu Jia został skazany na 3 i pół roku więzienia wyłącznie za pokojową i zgodną z prawem działalność na rzecz praw człowieka. Jego proces i wyrok skazujący stanowią pogwałcenie fundamentalnego prawa do wolności wypowiedzi.
Apeluję do Pana o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu doprowadzenia do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Pana Hu Jia, gdyż jest on więźniem sumienia.
Proszę też Pana o spowodowanie zaprzestania policyjnej inwigilacji i nękania Zeng Jinyan i umożliwienia jej kontaktów ze światem zewnętrznym, w zgodzie z jej fundamentalnymi prawami do wolności poruszania się, wypowiedzi i stowarzyszania się.
Jestem poważnie zaniepokojony faktem, że pomimo obietnic poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach przed olimpiadą, składanych przez licznych przedstawicieli chińskich władz, wciąż dochodzi w Chinach do zatrzymań, procesów i skazywania aktywistów działających w sposób pokojowy na rzecz praw człowieka.
Z poważaniem
podpis
Kopię otrzymuje:
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie