Pilna akcja Chiny: Zaapeluj o uwolnienie Chen Zhenping

Wpierw przetrzymywano ją przez 10 dni w ośrodku zatrzymań we wsi Matougang, a następnie przeniesiono ją do ośrodka zatrzymań nr 1 w Zhengzhou. 10 października przedstawiciele sądu ludowego Jingshui w mieście Zhengzhou powiedzieli jej krewnym, że Chen Zhenping skazano na 7 do 15 lat więzienia. Jednak władze sądowe nie wręczyły jej rodzinie żadnego oficjalnego powiadomienia o postępowaniu.
Po zatrzymaniu Chen jej krewni szukali w Zhengzhou prawnika, który mógłby ją reprezentować. Prawnicy odpowiadali im jednak, że przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich rząd ostrzegał ich, aby nie przyjmowali spraw dotyczących Falun Gong. Prawdopodobne jest więc, że Chen nie miała na procesie obrońcy, a tym samym jej proces nie był sprawiedliwy.
28 października rodzina Chen odkryła, że sfałszowano jej podpis złożony na liście, na której podpisują się więźniowie, aby poświadczyć, że otrzymali zapasy żywności od krewnych i przyjaciół.
Jeden z więźniów powiedział, że Chen Zhenping jest przetrzymywana w celi z 30 innymi osobami i musi spać na podłodze. Pewien były więzień poinformował, że jest zmuszana do pracy przez 19 godzin dziennie przy robieniu dywaników, patyczków do uszu i innych wyrobów. W pracy obowiązują surowe normy wydajności: jeśli norma nie jest wyrobiona, Chen Zhenping jest bita i maltretowana. 
TŁO WYDARZEŃ
Falun Gong to ruch duchowy, który w Chinach zyskał szerokie rzesze zwolenników w latach 90. Po pokojowym proteście na placu Tiananmen w lipcu 1999 roku rząd zdelegalizował grupę i rozpoczął długoterminową kampanię zastraszania i prześladowania prowadzoną przez specjalną organizację o nazwie Biuro 610. Akcje przeciwko Falun Gong nabrały rozpędu przed igrzyskami olimpijskimi. Źródła Falun Gong informowały o ponad 8000 aresztowań osób praktykujących Falun Gong w tym okresie w całym kraju. Podały także, że w 2007 roku przeszło 100 osób zmarło w areszcie lub niedługo po zwolnieniu z aresztu w wyniku tortur, zagłodzenia lub braku leków. Praktykujący Falun Gong stanowią główny cel chińskiego systemu -reedukacji przez pracę- (Re-education through Labour – RTL), rodzaju karnego zatrzymania administracyjnego, podczas którego ludzie mogą zostać pozbawieni wolności bez procesu nawet na 4 lata. Uważa się, że programem reedukacji przez pracę objętych jest od 300 000 do 500 000 osób.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim lub ojczystym:
– domagających się podania miejsca przetrzymywania Chen Zhenping i proszących o bezzwłoczne zagwarantowanie jej bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie zostanie poddana torturom ani maltretowana;
– proszących o natychmiastowe i bezwarunkowe wypuszczenie jej na wolność, chyba że zostaną postawione jej zarzuty popełnienia rzeczywistego przestępstwa;
– domagających się umożliwienia jej natychmiastowego dostępu do adwokata, którego sama wybierze, rodziny oraz pomocy medycznej, której może potrzebować;
– wyrażających zaniepokojenie faktem, że została zatrzymana jedynie na podstawie wierzeń religijnych.
ADRESACI APELI :
Przewodniczący Najwyższego Sądu Ludowego
Xiao Yang Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiaomin Xiang, Beijingshi 100006
People’s Republic of China | Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 10 65292345
Zwrot grzecznościowy:  Szanowny Panie Przewodniczący / Dear President
Minister Sprawiedliwości
Wu Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
People’s Republic of China | Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 10 65292345
Email:   [email protected]
Zwrot grzecznościowy:  Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Prezydent Ludowego Urzędu Miasta Zhengzhou
ZHAO Jiancai Shizhang
Zhengzhoushi Renmin Zhengfu
233 Zhongyuanxilu
Zhengzhoushi 450007
Henansheng
People’s Republic of China | Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy:  Szanowny Panie Prezydencie / Dear Mayor
Ośrodek Zatrzymań nr 1 miasta Zhengzhou
Zhengzhou shi Diyikanshousuo
Hanghailu yu Disandajie
Zhengzhoushi, Henansheng
People-s Republic of China | Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy:  Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO:
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 15 grudnia.
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Pilna akcja nr 305/08
Indeks AI: ASA 17/103/2008