Pilna Akcja – ChRL: Aresztowano tybetańskiego uczonego, grożą mu tortury

Tagyal, 47 lat, jest głośnym tybetańskim uczonym publikującym pod pseudonimem Shogdung. 23 kwietnia oficerowie bezpieczeństwa zabrali pisarza z jego miejsca pracy, wydawnictwa Nationalities Publishing House w Xining, stolicy prowincji Qinghai w Chinach. Później tego samego dnia urzędnicy udali się do jego domu i skonfiskowali dwa komputery. Następnego dnia, około 2.30 rano urzędnicy wrócili do domu pisarza, informując jego rodzinę o zatrzymaniu uczonego pod zarzutem ‘szerzenia separatyzmu.
Uważa się, że Tagyal przetrzymywany jest w Ośrodku Zatrzymań nr. 1 (No.1 Detention Centre) w Xining, znanym także jako Ośrodek Zatrzymań Ershilipu. Pomimo kilku prób nikomu nie udało się go odwiedzić. Tybetańczycy pozostający pod nadzorem policji, zwłaszcza zatrzymani pod zarzutami ‘inspirowania do separatyzmu’ są często poddawani torturom i innym formom złego traktowania. Tagyal cierpi z powodu słabego wzroku oraz dolegliwości trawiennych.
Zatrzymanie Tagyala zostało po raz pierwszy nagłośnione na blogu, który wkrótce zablokowano. Autorzy bloga zasugerowali, że aresztowanie pisarza było spowodowane publikacją napisanego przez Tybetańczyka w dniu 17 kwietnia listu otwartego. Podpisany również przez kilku innych tybetańskich uczonych i artystów, list wyraża kondolencje dla ofiar trzęsienia ziemi, które 14 kwietnia nawiedziło Qinghai. Brak informacji o zatrzymaniu innych sygnatariuszy listu. Powodem zatrzymania pisarza może być także jego niedawno opublikowana książka, ‘The Line between Sky and Earth’, która opisuje Tybet po zamieszkach w 2008 roku jako ‘miejsce grozy’.
12 kwietnia, władze zamknęły rodzinną księgarnię uczonego pozbawiając rodzinę źródła utrzymania.
Prosimy Was o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku mandaryńskim, tybetańskim, angielskim lub swoim własnym:

  • Wzywając władze do bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Tagyala, gdyż jest on więźniem sumienia, zatrzymywanym wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi;
  • Nalegając, aby władze zagwarantowały że Tagyal, będac pod nadzorem, nie będzie poddawany torturom lub innym formom znęcania się;
  • Apelując do władz, aby zadbały o zapewnienie Tagyalowi dostępu do prawnika z wyboru, o pozwolenie na wizyty rodziny oraz o zapewnienie mu w razie potrzeby odpowiedniej opieki medycznej.

Prosimy o wysyłanie apeli przed 1 lipca 2010 roku na adresy:
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Qinghai
Director of the Qinghai Provincial Department of Public Security
He Zaigui Tingzhang
Qinghaisheng Gong’anting
1001 Fang, 10 Ceng
Gong-antingdalou
Xiningshi 810000
Qinghaisheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Dear Director\ Szanowny Panie Dyrektorze
Dyrektor Departamentu Sprawiedliwości w Prowincji Qinghai
Director of the Qinghai Provincial Department of Justice
Wu Faxiang Tingzhang
Qinghaisheng Sifating
11 Nanshanlu
Chengzhong district
Xiningshi 810000
Qinghaisheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Dear Director\Szanowny Panie Dyrektorze
Oraz kopie na adres:
Dyrektor Ośrodka Zatrzymań nr.1
Director of the No. 1 Detention Centre
Xiningshi Diyi Kanshousuo
73 Ningzhanglu,
Ershilipu Paichusuo
Xiningshi Gonganju
Chengbei Fenju
Qinghaisheng
People’s Republic of China 810003
Forma grzecznościowa: Dear Director\Szanowny Panie Dyrektorze
Ambasada ChRL w Polsce
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
tel. (22) 831 38 36
fax (22) 635 42 11;
Internet: www.chinaembassy.org.pl; www.pl.chineseembassy.org
Prosimy o skontaktowanie się z biurem Amnesty International w razie wysyłania listów po 1 lipca.
Podpisy w tej sprawie będą zbierane również podczas czuwania pod Ambasadą Chin podczas czuwania, które rozpocznie się 4 czerwca (w rocznicę wydarzeń z Tiananmen) o 21.00.
INFORMACJE DODATKOWE
14 kwietnia, Autonomiczną Prefekturę Yushu w prowincji Qinghai nawiedziło trzęsienie ziemi. Według doniesień prasowych zginęło w nim ponad 2 tysiące ludzi a zaginęło ponad 170 osób. Rannych zostało 12 135 ludzi, w tym 1424 odniosło ciężkie obrażenia. Ponad 100 tysięcy ludzi pozbawionych zostało dachu nad głową i wielu z nich mieszka w tymczasowych schronieniach i wystawionych jest na ciężkie warunki klimatyczne.
Po kwietniowym trzęsieniu ziemi, pomoc krajowa i międzynarodowa napłynęła obficie do regionu. Tybetańscy mnisi i cywile odegrali zasadniczą rolę w akcji niesienia pomocy gdyż, w przeciwieństwie do służb ratowniczych z innych części Chin, są oni przyzwyczajeni do panujących na Wyżynie Tybetańskiej warunków. tybetańscy mnisi zaczęli przybywać do Yushu wkrótce po trzęsieniu ziemi, jednak rząd nakazał im ostatnio powrót do klasztorów. Dalai Lama poprosił o pozwolenie na odwiedziny w Prowincji Qinghai by móc opłakiwać ofiary katastrofy i pocieszyć ich rodziny, ale prośba jego została zignorowana. Rząd pozwolił jednak, by rejon odwiedził Gyaincain Norbu wybrany przez Pekin jedenasty panczenlama.
Trzy dni po trzęsieniu ziemi, Tagyel usiłował udać się do regionu Yushu aby udzielić pomocy potrzebującym, jednakże odmówiono mu pozwolenia. Wraz z grupą wybitnych tybetańskich intelektualistów podpisał 17 kwietnia list otwarty do ofiar katastrofy, zawierający wyrazy współczucia i krytykę działań rządu chińskiego wobec prób niesienia pomocy poszkodowanym.
Populacja prowinji Yushu, będąca częścią Wyżyny Tybetańskiej, to w 97% etniczna ludność tybetańska. W ostatnich latach można tam było zaobserwować silne zamieszki na tle etnicznym.
tłum. Agnieszka Kwiecień