PILNA AKCJA CHRL: Uwolnić Gao Zhishenga!

Nie wiadomo gdzie obecnie jest przetrzymywany. Amnesty International obawia się, że może być torturowany.
Radio podało też, że przed chińskim nowym rokiem (26 stycznia) Gao Zhisheng został zmuszony przez władze do opuszczenia Pekinu i powrotu do prowincji Shaanxi.
W grudniu 2006 r. po niejawnym procesie Gao Zhisheng został skazany na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat za -podżeganie do obalenia władzy-. Pozbawiono go też praw publicznych na rok. Od wyroku znajdował się pod nieustanną obserwacją, której zakres znacząco wykraczał poza zwykły nadzór nad osobami skazanymi na wyrok w zawieszeniu. Prawdziwym powodem skazania był strajk głodowy, zorganizowany przez Gao Zhishenga w lutym 2006 r. w celu zwrócenia uwagi na prześladowania obrońców praw człowieka.
W kwietniu 2007 r. Gao Zhisheng ujawnił opinii publicznej w jaki sposób był torturowany, gdy oczekiwał w areszcie na proces, co doprowadziło do dalszej eskalacji prześladowań wobec niego i jego rodziny.
13 września 2007 r. Gao Zhisheng opublikował list otwarty do Kongresu USA, w którym zwracał uwagę na pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Dziewięć dni później przyszli do niego policjanci w cywilu, rozebrali go i pobili do nieprzytomności. Następnie został zatrzymany bez podstawy prawnej na 6 tygodni, w trakcie których bito go i rażono prądem w genitalia. Oprawcy przysuwali też zapalone papierosy blisko do jego oczu, co spowodowało u niego częściową ślepotę utrzymującą się przez wiele dni.
TŁO SPRAWY
Obrońcy praw człowieka w ChRL, próbujący donosić o naruszeniach praw człowieka, kwestionujący działania rządu w obszarach uznanych za -politycznie wrażliwe- albo pomagający innym w dochodzeniu swoich praw, ryzykują poważne prześladowania. Wielu staje się więźniami sumienia po politycznych procesach, a coraz liczniejsi są przetrzymywani w aresztach domowych (policja prowadzi ich obserwację w sposób mocno ingerujący w ich prywatność, a przed ich domami stoją strażnicy).
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po chińsku, angielsku lub polsku, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Gao Zhishenga;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że nie jest on poddawany torturom ani w inny sposób źle traktowany, a także do ujawnienia miejsca, w którym jest przetrzymywany;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia mu dostępu do prawnika i opieki medycznej;
– zaapelują Państwo o realizację postanowień ONZ-owskiej Deklaracji o Obrońcach Praw Człowieka, zgodnie z którymi wszyscy obrońcy praw człowieka w ChRL powinni móc prowadzić swoją pokojową działalność bez obawy uwięzienia, zastraszania lub nękania.
ADRESACI APELI
Premier / Prime Minister
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017, People’s Republic of China
Fax:   +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Bezpieczeństwa Publicznego / Minister of Public Security
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741, People’s Republic of China
Fax:   +86 10 63099216 (it may be difficult to get through, please keep trying)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego / Director of the Beijing Public Security Bureau
MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Qianmen Dongdajie
Dongchengqu
Beijingshi 100740, People’s Republic of China
Fax:   +86 10 85222320
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Shaanxi / Director of the Shaanxi Provincial Department of Public Security
WANG Rui Tingzhang
Shaanxisheng Gong’anting
Xinchengdayuan Donglou
Xi’anshi 710006
Shaanxisheng, People’s Republic of China
Email:   [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 23 marca.
Pilna Akcja Nr 24/09 (kontynuacja)
AI Index: ASA 17/005/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski