PILNA AKCJA: Egipt – zbliża się termin 528 wyroków śmierci.

UWAGA: Aktualne informacje w sprawie z 28 kwietnia 2014 >>

W sądzie w mieście Minya, w górnym Egipcie, odbył się proces 545 osób oskarżonych o czyny od “morderstwa funkcjonariusza policji”, poprzez “usiłowanie zabójstwa dwóch funkcjonariuszy policji”, po “podpalenie komisariatu policji w mieście Mattay w prowincji Minya oraz kradzież znajdującej się w nim broni 14 sierpnia 2013”, oraz “kierowanie lub udział w nielegalnej organizacji”. 24 marca sąd skazał 528 z oskarżonych na śmierć.

Chociaż w areszcie zatrzymano 118 z oskarżonych, obrona poinformowała Amnesty International, że w momencie rozpoczęcia procesu 22 marca na sali rozpraw obecnych było tylko 64 z nich, a rozprawa trwała mniej niż 30 minut. Prokurator nie odczytał nawet zarzutów, chociaż wymaga tego egipskie prawo. Sędzia nie zezwolił obronie na przesłuchanie świadków, nie ujawnił również dowodów przeciwko 528 oskarżonym. Sędzia oddalił również wniosek obrony o wyznaczenie dłuższego czasu na zapoznanie się z liczącymi 3070 stron aktami sprawy, oznajmiając przy tym że wyrok zostanie wydany 24 marca. Grupa adwokatów, zaszokowana sposobem prowadzenia procesu, wdała się w spór z sądem i zażądała wyznaczenia nowego sędziego prowadzącego. W odpowiedzi sędzia wezwał uzbrojoną straż, która otoczyła adwokatów.

Rozprawę kontynuowano 24 marca, tym razem pod nieobecność wszystkich oskarżonych, których służby bezpieczeństwa nie doprowadziły z aresztu, jak również ich adwokatów, którym udziału w posiedzeniu zabronił sędzia prowadzący rozprawę. Sędzia skierował sprawę 528 oskarżonych do zaopiniowania przez Wielkiego Muftiego, najwyższego przywódcę religijnego Egiptu. Prawo egipskie wymaga tego rodzaju konsultacji każdego wyroku śmierci wydanego przez sądy cywilne, choć opinia Wielkiego Muftiego nie jest dla sądu wiążąca. Formalnie wyrok zostanie wydany przez sąd 28 kwietnia.

Prosimy o pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

       Wzywających władze egipskie do unieważnienia 528 wyroków śmierci wydanych 24 marca oraz do przeprowadzenia ponownego procesu, który spełni wymogi sprawiedliwego procesu i nie będzie zagrożony karą śmierci;

       Wzywających władze egipskie to zamiany wszystkich wydanych wyroków śmierci oraz ogłoszenia moratorium na karę śmierci, jako  pierwszych kroków w kierunku jej całkowitego zniesienia.

Przykładowy apel zamieszczono do pobrania u dołu strony.


Apele prosimy wysyłać do 9 maja 2014 na adres:

 

Minister Sprawiedliwości

Nayer Abdel-Moneim Othman

Ministry of Justice

Kair, Arabska Republika Egiptu

Fax: +202 2 7958103

Email: [email protected]

Zwrot grzecznościowy:  Ekscelencjo /  Your Excellency

p/o Prezydenta

Adly Mahmoud Mansour

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Kair, Arabska Republika Egiptu

Fax: +202 2 391 1441

Zwrot grzecznościowy:  Ekscelencjo /  Your Excellency

Prokurator Generalny

Hesham Mohamed Zaki Barakat

Office of the Public Prosecutor

Supreme Court House, 26 July Road no. 1

Kair, Arabska Republika Egiptu

Fax: +202 2 577 4716

+202 2 575 7165

(faks czynny w godzinach pracy, GMT+2)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Public Prosecutor


Z kopią na adres:
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce
Ambasador Reda Abdelrahman Bebars
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
fax: 22 617 90 58
e-mail: [email protected]

Informacje Dodatkowe

W doniesieniach pojawia się liczba 529 skazanych, jednak w dokumentach wydanych przez sąd jest to  528 osób. Informację tę potwierdzili na prośbę Amnesty International adwokaci części skazanych..

Każdy wyrok śmierci wydany przez sąd świecki jest przedstawiany do zaopiniowania Wielkiemu Muftiemu, jednak pełni on jedynie funkcję doradczą. Z chwilą gdy sąd wyda wyrok śmierci a okres wyznaczony na wydanie opinii przez Muftiego upłynie, skazani mogą zaskarżyć wyrok przed najwyższym organem egipskiego wymiaru sprawiedliwości, sądem kasacyjnym. Zgodnie z obowiązującym w Egipcie prawem, osobom skazanym in absentia przysługuje również prawo do powtórnego procesu.

14 sierpnia 2013 na ulicach całego Egiptu demonstrowali zwolennicy usuniętego prezydenta Mohameda Morsiego, w reakcji na brutalną pacyfikację demonstracji jego zwolenników w dzielnicy Rabaa al-Adawiya w mieście Nasr City oraz na placu al-Nahda w Gizie. W ciągu następnych kilku dni setki osób straciły życie w niezwykle brutalnych atakach służb bezpieczeństwa, które do rozbicia protestów używały wszelkich dostępnych środków, z ostrą bronią włącznie.

W następstwie tych zdarzeń część zwolenników Mohameda Morsiego zaatakowała budynki rządowe, komisariaty policji I biura służb bezpieczeństwa. W wielu miejscach tłum schwytał i pobił policjantów, kilku z nich śmiertelnie. W opublikowanym niedawno raporcie Krajowa Rada Praw Człowieka podała, że pomiędzy 14 a 17 sierpnia 2013 w całym Egipcie życie straciło 64 funkcjonariuszy, w tym ośmiu w dzielnicy Rabaa al-Adawiya. Doszło również do dziesiątków ataków na społeczności koptyjskie, w tym na kościoły, domy i przedsiębiorstwa.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci jako najbardziej okrutnej, nieludzkiej i poniżającej formie kary, stanowiącej pogwałcenie prawa do życia. Władze egipskie nie publikują informacji o ilości wydanych wyroków śmierci lub wykonanych egzekucji, choć Amnesty International wielokrotnie występowała o udostępnienie tych danych. Według informacji pochodzących z prowadzonego monitoringu sądy egipskie w roku 2013 wydały co najmniej 109 wyroków śmierci, w 2012 kolejne 91, a w 2011 co najmniej 123. W lutym i marcu 2014 egipski wymiar sprawiedliwości skazał już na śmierć 532 osoby.

Ostatnia potwierdzona egzekucja miała miejsce w październiku 2011, kiedy powieszony został sprawca strzelaniny, w której życie straciło sześciu Koptów oraz jeden funkcjonariusz policji, muzułmanin.

Sędzia, który 24 marca wydal wyrok śmierci na 528 osób, prowadzi również kolejną sprawę przeciw 683 osobom, w tym przeciw przywódcy zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego, w związku z atakiem na komisariat Adwa, w miejscowości Minya, do którego doszło 14 sierpnia. Adwokaci oskarżonych w rozmowie z Amnesty International podkreślili obawy, że również i w tej sprawie zapadną wyroki śmierci.

Egipt jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który w art. 14 gwarantuje każdemu prawo do uczciwego i publicznego wysłuchania przed kompetentnym, niezawisłym i bezstronnym trybunałem działającym w oparciu o zapisy prawa. Artykuł ten gwarantuje również każdej osobie, na której ciążą zarzuty, prawo do niezwłocznego poznania treści stawianych im zarzutów; prawo gwarantujące czas I środki odpowiednie do przygotowania obrony; prawo do obecności podczas własnego procesu, prawo do przesłuchania osobiście lub poprzez przedstawiciela świadków zeznających w sprawie.

Więcej o sprawie na portalu Amnesty International Polska:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8152.html

Petycja Amnesty International USA w sprawie skazanych:
http://alturl.com/oy2u9