PILNA AKCJA: Egzekucja Iranki możliwa w każdej chwili.

Aktualizacja: Reyhadeh Jabbari została stracona 25 października, miała 26 lat. Przed egzekucją rodzinie pozwolono na ostatnią wizytę w więzieniu Shahr-e Ray. Władze nie chciały wcześniej ujawnić, gdzie i kiedy będzie wykonany wyrok. Rodzina planowała protest przed budynkiem więzienia. Po egzekucji rodzinę poinformowano, o której godzinie i gdzie ma odebrać ciało. Egzekucję wykonano w więzieniu Raja’i Shahr  w mieście Karadż, niedaleko Teheranu.
Reyhane Jabbari, lat 26, została aresztowana w 2007 roku w związku z zabójstwem Morteza Abdolali Sarbandi’ego, byłego pracownika irańskiego wywiadu. Reyhane Jabbari przyznała się do zabójstwa krótko po aresztowaniu, jednak gdy składała zeznanie nie miała jeszcze obrońcy. Twierdziła wtedy, że do zabójstwa doszło w samoobronie.
Po zatrzymaniu Reyhane Jabbari przetrzymywana była przez dwa miesiące w więzieniu Evin, w Teheranie, pozbawiona kontaktu z adwokatem i rodziną.
Reyhane Jabbari została skazana na śmierć w myśl zasady qesas (“kara równa zbrodni”), przez sąd kryminalny w Teheranie w 2009 roku. Wyrok został utrzymany w mocy decyzją sądu najwyższego wydaną w tym samym roku. W marcu 2014 rodzinę skazanej poinformowano, że wyrok został skierowany od wykonania. W myśl prawa irańskiego adwokat osoby skazanej winien zostać powiadomiony o egzekucji co najmniej 48 godzin przed jej wykonaniem. Wyroki wydane w myśl reguły qesas nie podlegają prawu łaski Wysokiego Przywódcy.
Amnesty International uważa, że związki Mortezy Abdolali Sarbandi’ego z Ministerstwem Wywiadu mogły mieć wpływ na bezstronność postępowania.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku perskim, angielskim, arabskim lub własnym:

  • Wzywających władze Iranu do rezygnacji z egzekucji Reyhane Jabbari;
  • Przypominających, że na mocy art. 6(4) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I Politycznych, którego Iran jest stroną, każda skazana na śmierć osoba ma prawo wnosić o ułaskawienie lub zamianę wyroku.

Przykładowy apel w jęz. angielskim zamieszczamy do pobrania u dołu strony. Apele prosimy wysyłać do 23 maja 2014 na adres:
Przywódca Islamskiej Republiki Iranu
Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahi
Keshvar Doust Street,
Teheran, Islamska Republika Iranu
Twitter: @khamenei_ir
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Teheran, Islamska Republika Iranu
(Temat: FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Z kopią na adres:
Prezydent Islamskiej Republiki Iranu
Hassan Rouhani

The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square
Teheran, Islamska Republika Iranu
Email: [email protected] Ambasador Samad Ali Lakizadeh
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
e-mail: [email protected] Informacje dodatkowe
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku i bez wyjątku, niezależnie od charakteru lub okoliczności przestępstwa, niewinności lub innej sytuacji danej osoby oraz metody stosowanej przez dane państwo w celu wykonania egzekucji, ponieważ kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia przywołane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jest również najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formą kary.