PILNA AKCJA IRAK: Powstrzymaj egzekucję 7 osób!

Od egzekucji dzieli je już jedynie zatwierdzenie wyroku przez Radę Prezydencką, składającą się z Prezydenta i Wiceprezydentów.
Strona nie podaje żadnych szczegółów odnośnie skazanych, poza tym, że zostali skazani za morderstwo i porwanie na podstawie kodeksu karnego i ustawy antyterrorystycznej przez sądy w Bagdzadzie i innych miastach i prowincjach.
TŁO SPRAWY
Po zwycięstwie wojsk koalicji w 2003 r. karę śmierci w Iraku zawieszono. Nowy rząd iracki przywrócił ją jednak już w sierpniu 2004 r. i od tego czasu skazano i stracono setki osób. W 2006 r. było co najmniej 65 egzekucji, rok później 33, ale na śmierć skazano 199 osób. W ubiegłym roku zapadło 285 wyroków śmierci, co najmniej 34 wykonano. Dane te mogą być zaniżone, gdyż nie ma oficjalnych statystyk, a władze nie zawsze informują media o egzekucjach. Wiele wyroków śmierci zapadało w niesprawiedliwych procesach.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku lub polsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie doniesieniami o utrzymaniu przez Sąd Kasacyjny wyroków śmierci wobec 7 osób;
– wezwą Państwo władze do zamiany tych i wszystkich innych wyroków śmierci na kary pozbawienia wolności;
– wezwą Państwo władze do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci.
ADRESACI APELI
Prosimy wysyłać apele za pośrednictwem ambasady (adres poniżej), z prośbą o przekazanie ich następującym adresatom:
Prezydent / President
Jalal Talabani
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
 
Wiceprezydent / Vice-President
Tariq al-Hashimi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Wiceprezydent / Vice-President
-Adil -Abdul Mahdi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Premier / Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych / Minister of Foreign Affairs
Hoshyar Zebari
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Praw Człowieka / Minister of Human Rights
Wajdan Mikhail Salam
Fax:   +9641 538 2007
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ambasada Republiki Iraku
ul. Dąbrowiecka 9 A, 03-932 Warszawa
Faks: 022 617 70 65
Email: [email protected]
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 23 marca.
Pilna Akcja Nr 32/09
AI Index: MDE 14/004/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski