PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca Mehdi Mazroui zagrożony egzekucją.

Egzekucja pierwotnie planowana na 29 maja została w ostatniej chwili wstrzymana, nie wiadomo jednak na jak długo. Chłopak przebywa w pojedynczej celi w więzieniu Dastgerd w mieście Isfahan (ang. Esfahan), w środkowym Iranie.
Mehdi Mazroui został aresztowany w 2002 r. po bójce, w której zginęła 1 osoba. Został skazany na qesas-e nafs czyli odpłatę (na zasadzie -oko za oko-). Mazroui twierdzi, że przyznał się do winy po torturach, w trakcie których bito go, złamano mu rękę, pozbawiono paznokci i wywichnięto ramię.
Wyrok śmierci został wydany przez sąd niższej instancji w Isfahanie w 2005 r. Szczegóły procesu nie są znane. Sąd wyższej instancji w Teheranie zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia innemu sądowi w Isfahanie, ale ten wydał identyczny wyrok, zatwierdzony w lutym br. przez Sąd Najwyższy.
TŁO SPRAWY
Od 1990 roku w Iranie wykonano egzekucje na co najmniej 44 młodocianych przestępcach. Osiem z nich miało miejsce w 2008 r., a trzy w 2009 r.
Wykonywanie kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia jest niezgodne z artykułem 6(5) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach Dziecka.
W Iranie osoba skazana na karę za morderstwo nie ma prawa ubiegać się o ułaskawienie bądź zmianę wymiaru kary ze strony państwa, co stoi w sprzeczności z Artykułem 6 (4) MPPOiP. Rodzina ofiary morderstwa ma prawo nalegać na egzekucję bądź ułaskawić zabójcę i przyjąć zadośćuczynienie finansowe (diyeh).
Więcej informacji o egzekucjach młodocianych przestępców w Iranie można znaleźć w Iran: The last executioner of children (Index: MDE 13/059/2007), June 2007,
(http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007).
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli w języku polskim, perskim, arabskim lub angielskim, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zadowolenie z faktu wstrzymania egzekucji Mehdiego Mazroui, ale jednocześnie wyrażą zaniepokojenie faktem, że nadal grozi mu egzekucja za przestępstwo, które miał popełnić przed ukończeniem 18 roku życia;
– zaapelują Państwo o powtórzenie jego procesu w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu i wymogami Konwencji o Prawach Dziecka (ang. Convention of the Rights of the Child), której Iran jest stroną;
– wezwą Państwo władze do złagodzenia kary;
– przypomną Państwo władzom, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ang. Covenant on Civil and Political Rights) oraz Konwencji o Prawach Dziecka, które zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email:   [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przywódca Republiki Islamskiej / Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:   [email protected]
lub przez www: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (ang.)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php-p=letter(perski)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka w Iranie / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737, Iran
Fax:   +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email:  [email protected] (In the subject line write: FAO Javad Larijani)
Salutation: Dear Mr Larijani
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 15 lipca 2009 r.
Pilna Akcja Nr 136/09 kontynuacja
AI Index: MDE 13/052/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski