PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca zagrożony egzekucją.

Wyrok śmierci został podtrzymany 29 grudnia 2008 roku przez 33. Wydział Sądu Najwyższego, a obecnie został przesłany zwierzchnikowi sądownictwa do ostatecznego zatwierdzenia. Rodzina ofiary nie zgadza się na ułaskawienie w zamian za zapłatę diyeh (zadośćuczynienia).
Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Konwencji Praw Dziecka (KPD), które wyraźnie zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
Abbas Hosseini został skazany w czerwcu 2004 roku przez 43. Wydział Sądu Powszechnego w Mashad za morderstwo, które popełnił, jak twierdził, -w chwili szaleństwa-, po tym jak ofiara próbowała go zgwałcić. 30 września 2004 roku Wydział 41. Sądu Najwyższego podtrzymał wyrok. Egzekucja Abbasa Hosseiniego była zaplanowana na 1 maja 2005 roku. Podjęto decyzję o tygodniowym zawieszeniu wykonania kary, by dać rodzinie ofiary jeszcze jedną możliwość przyjęcia zadośćuczynienia. Jednak szef sądownictwa nakazał lokalnemu zwierzchnikowi sądu w Mashadzie, by nie przeprowadzano egzekucji i sprawę Abbasa Hosseiniego przesłano do ponownego rozpatrzenia. 27 kwietnia 2008 roku 13. Wydział Sądu Najwyższego nie podtrzymał orzeczenia i nakazał ponowne przeprowadzenie procesu ze względu na wiek Abbasa Hosseiniego w momencie popełnienia czynu. Mimo to 5 sierpnia 2008 roku został po raz kolejny skazany na śmierć przez 103. Wydział Powszechnego Sądu dla Nieletnich w Mashadzie.
Abbasa Hosseiniego dotyczyła Pilna Akcja UA 87/05 (MDE 13/011/2005 z 15 kwietnia 2005 roku) i jej kontynuacje.
TŁO WYDARZEŃ
Od 1990 roku w Iranie wykonano egzekucje na co najmniej 42 młodocianych przestępcach, osiem z nich miało miejsce w 2008 roku, a jedna 21 stycznia 2009 roku.
W Iranie osoba skazana na karę za morderstwo nie ma prawa ubiegać się o ułaskawienie bądź zmianę wymiaru kary ze strony państwa, co stoi w sprzeczności z Artykułem 6 (4) MPPOiP. Rodzina ofiary morderstwa ma prawo nalegać na egzekucję bądź ułaskawić zabójcę i przyjąć zadośćuczynienie finansowe (diyeh). W świetle irańskich ustaw regulujących kwestię -kary odpłaty- (qesas) jeżeli jeden z członków rodziny ofiary odmawia ułaskawienia skazańca, kara śmierci zostanie wykonana, nawet jeśli pozostali członkowie przyjęli diyeh w odpowiedniej wysokości.
Więcej informacji o egzekucjach młodocianych przestępców w Iranie można znaleźć w: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, czerwiec 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli w języku polskim, perskim, arabskim lub angielskim, w których własnymi słowami:
– wyrażają Państwo zaniepokojenie faktem, że Abbassowi Hosseiniemu grozi egzekucja z powodu morderstwa, które popełnił przed ukończeniem osiemnastego roku życia;
– wezwą Państwo władze do złagodzenia kary;
– przypomną Państwo władzom Iranu, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Konwencji Praw Dziecka (KPD), które zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected] (W tytule proszę podać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Przywódca Republiki Islamskiej / Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
Office of the Supreme Leader
End of Shahid Keshvar Doust Street, Islamic Republic Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
także ze strony internetowej: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (po angielsku)
lub http://www.leader.ir/langs/fa/index.php-p=letter (po persku)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka w Iranie / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax: +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email: [email protected] (W tytule proszę podać: FAO Director, Human Rights Headquarters)
Nagłówek: Szanowny Panie / Dear Sir
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 16 kwietnia 2009 r.
Pilna Akcja Nr 63/09
AI Index: MDE 13/018/2009
Tłumaczenie: Olga Kaczmarek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski