Pilna Akcja – Iran – Zagrożenie karą chłosty

Abbas Lisani (lub Leysani) (m), działacz mniejszości azerskiej
Abbas Lisani odbywa 18-miesięczny wyrok pozbawienia wolności oraz karę 50 batów. Wyrok został potwierdzony podczas apelacji w październiku 2006 roku po tym jak mężczyzna został skazany za udział w maju 2006 roku w demonstracji irańskich Azerów w jego rodzinnym mieście Ardabil. Demonstracja odbyła się przeciwko rysunkowi satyrycznemu opublikowanemu w irańskiej gazecie, który wielu irańskich Azerów uznało za obraźliwy. Abbas Lisani był przetrzymywany w więzieniu w Ahar, 112 km od Ardabil, teraz natomiast przewieziono go do położonego 2000 km stamtąd więzienia centralnego w Yazd. Strażnicy w więzieniu w Ahar odmówili wykonania wyroku chłosty. Ahar znajduje się w Azerbejdżanie Zachodnim, gdzie Abbas Lisani cieszy się wielką popularnością. W Yazd mieszka niewielu irańskich Azerów, a Lisani nie jest tam znany, co ułatwia wykonanie wyroku chłosty. Lisani odbywa ponadto jeszcze jeden wyrok pozbawienia wolności na jeden rok w związku z udziałem w pokojowym zjeździe kulturalnym na zamku Babek w 2003 roku. Wyrok zapadł w sierpniu 2006 roku i został następnie potwierdzony podczas apelacji.
Abbas Lisani rozpoczął strajk głodowy w ramach protestu przeciwko przewiezieniu go do Yazd, co uważa nie tylko za próbę ułatwienia wykonania wyroku chłosty, ale także za próbę pozbawienia go regularnego kontaktu z rodziną – prawa przysługującemu więźniom w ramach międzynarodowych standardów praw człowieka. Gdy podczas rozmowy telefonicznej 14 lutego 2008 roku powiedział, że jest torturowany, połączenie zostało przerwane.

TŁO WYDARZEŃ

Irańscy Azerowie, stanowiący największą mniejszość w Iranie, posługują się językiem z podrodziny języków tureckich i przeważnie są muzułmańskimi szyitami. Zamieszkują głównie północ i północny-zachód kraju oraz stolicę Teheran. Wielu irańskich Azerów domaga się szerszych praw kulturowych i językowych, w tym przestrzegania zagwarantowanego konstytucją prawa do edukacji w języku azerskim. Zgodnie z artykułem 15 irańskiej Konstytucji -korzystanie z języków regionalnych i plemiennych w prasie oraz mediach masowych, jak również w nauczaniu literatury w szkołach, jest dozwolone obok języka perskiego-.
Niewielka mniejszość chce oderwania azerskich prowincji od Iranu i dołączenia ich do Republiki Azerbejdżanu. W ostatnich latach władze stały się coraz bardziej podejrzliwe w stosunku do irańskich społeczności mniejszościowych, z których wiele zamieszkuje rejony przygraniczne. Władze oskarżały także obce mocarstwa, na przykład Stany Zjednoczone lub Wielką Brytanię, o wzniecanie niepokojów wśród tych społeczności. Tym, którzy starają się promować azerską tożsamość kulturową i prawa językowe często stawiane są niejasno sformułowane zarzuty, na przykład zarzut -działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez promowanie panturkizmu-.
Międzynarodowe standardy praw człowieka, jak MPPOiP oraz Wzorcowe reguły minimalne ONZ postępowania z więźniami, gwarantują ludzkie traktowanie osób uwięzionych, w tym dostęp do świata poza więzieniem, rodzin i przyjaciół.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, perskim, arabskim, francuskim lub ojczystym:

  • wyrażających zaniepokojenie faktem, że Abbas Lisani został przeniesiony do więzienia w Yazd, aby umożliwić wykonanie wyroku chłosty i uniemożliwić mu kontakt z rodziną;

  • wyrażających zaniepokojenie doniesieniami o jego rzekomych torturach w więzieniu centralnym w Yazd;

  • zaznaczających, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który wyraźnie zakazuje stosowania kar takich jak chłosta, której stosowanie jest równe torturom, oraz wzywających władze do natychmiastowej zmiany tej części wyroku;

  • wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia go na wolność, gdyż jest więźniem sumienia przetrzymywanym jedynie za pokojowe korzystanie z wolności słowa.

Apele prosimy wysyłać do:

Minister Sprawiedliwości
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737
Iran
Email: [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Gubernator Yazd
Mohammad Reza Fallahzadeh
Bureau of the Governor (Howzeh Istandar)
Governorate (Istandar)
Yazd
Iran
Email: [email protected]
lub poprzez stronę: http://www.ostan-yz.ir/modules.php-name=contact
(Należy wybrać pozycję NONE w rozwijanym menu, tak jak jest to podane. Wpisać imię w pierwszym wolnym polu pod NONE, a nazwisko w polu po lewej stronie. Adres email należy wpisać w polu pod imieniem, a temat emaila w polu pod nazwiskiem. Wiadomość należy wpisać w dużym polu i wysłać ją naciskając na znajdujący się poniżej jej prawy przycisk.)

Kopie do:

Prezydent
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran
Iran
Email: [email protected]
lub poprzez stronę: www.president.ir/email
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Parlamentu
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Imam Khomeini Avenue,
Tehran
Iran
Faks: + 98 21 6 646 1746
Email: [email protected] (Należy poprosić o przekazanie kopii wiadomości Komisji Artykułu 90 – Article 90 Commission)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]

W przypadku wysyłania apeli po 28 kwietnia prosimy o kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).