PILNA AKCJA: Kobiecie praktykującej Falun Gong grożą tortury

Li Shanshan została zatrzymana w dniu 29 października podczas zakupów w supermarkecie przez funkcjonariuszy Krajowego Departamentu Bezpieczeństwa w Tangshan. Li Shanshan została zatrzymana po tym, jak otwarcie brała udział w kampanii na rzecz jej uwięzionego męża, Zhou Xiangyanga. Został on aresztowany 5 marca, po tym jak spędził sześć lat w więzieniu w latach 2003 – 2009. W dniu 10 listopada Miejskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Tangshan powiedziało adwokatowi i matce Li Shanshan, że Li została skierowana na dwa lata “reedukacji poprzez ciężką pracę”.
Rodzina Li Shanshan widziała ją po raz ostatni w dniu 4 listopada, kiedy dostrzegli ją w Centrum Prawnej Edukacji w Fengrun, zakładzie przeznaczonym do -transformacji- praktykujących naukę Falun Gong. Zakład ten ma za zadanie zmuszenie wyznawców do wyrzeczenia się swoich przekonań, często przy użyciu tortur. Od stycznia 2006 roku, Li Shanshan odbyła 15 miesięcy służby w ramach -reedukacji poprzez ciężką pracę-. Była to kara za jej uporczywe prowadzenie kampanii na rzecz uwięzionego męża, Zhou Xiangyanga.
W dniu 26 czerwca Li Shanshan umieściła na zagranicznej stronie internetowej list zatytułowany: -“Trudności młodej pary: Siedem lat oczekiwania, dziewięć lat niesprawiedliwego pozbawienia wolności”. Li opisała ten list jako “historię miłosną”, która szczegółowo opowiada o trudnościach, jakich para doświadczyła czekając przez siedem lat na zawarcie ślubu, który ostatecznie się odbył, po tym jak wypuszczono Zhou z więzienia w 2009 roku, tylko po to, aby został on ponownie aresztowany w marcu tego roku.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku chińskim lub w języku ojczystym:
– Wzywając do bezzwłocznego uwolnienia Li Shanshan, ponieważ została ona zatrzymana wyłącznie na podstawie praktykowania swojego prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się.
– Nalegając, aby władze poinformowały rodzinę Li Shanshan odnośnie miejsca jej przetrzymywania;
– Wzywając, aby władze pozwoliły na wizytacje rodziny oraz adwokata Li Shanshan w areszcie.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 30 GRUDNIA 2011 DO:
Gubernator Prowincji Hebei
Zhang Qinqwei, Shengzhang
Weiming jie 122
Shijiazhuang City Qiaoxi
Hebei Province 050051
Chińska Republika Ludowa
Fax: + 86-311-87026092
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze
Burmistrz Prowincji Hebei
Chen Guoying Shizhang
Xishandao, 3
Tangshanshai, Hebei Province
063000, Chińska Republika Ludowa
Fax: +86-315-2812404
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu
Oraz kopie do:
Szef Biura Bezpieczeństwa Publicznego
Jiawenya Zhuzhang
Tangshanshi, Hebei Province, Gonganju
Lubeiqu, Xishando, 8
063000, Chińska Republika Ludowa
Email: [email protected]
Prosimy również o wysyłanie kopii do akredytowanych organów dyplomatycznych we własnym kraju.
W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
Od września ponad 2,300 osób z 10 różnych miast w okręgu Changli, w prowincji Hebei, podpisało petycje o uwolnienie Zhou Xiangyanga – akcję zorganizowała jego rodzina. Petycja ta została podpisana przez ponad 1,500 mieszkańców z jego rodzinnego miasta. Drugą petycję, wzywającą do uwolnienia Li Shanshan, zorganizowała jej rodzina po tym, jak otrzymali informacje, że została ona wysłana na reedukację poprzez ciężką pracę. Petycja ta została podpisana 15 listopada przez ponad 500 osób.
Falun Gong jest ruchem duchowym, który zyskał dużą liczbę zwolenników w Chinach w latach 90. Po pokojowym zgromadzeniu na placu Tiananmen w lipcu 1999 roku, rząd ogłosił grupę za nielegalną i rozpoczął długoterminową kampanię zastraszania i prześladowania jej zwolenników, kierowaną przez specjalną organizację zwaną Biuro 610. Od czasu ogłoszenia ruchu duchowego nielegalnym, dziesiątki tysięcy osób praktykujących Falun Gong zostało bezzasadnie zatrzymanych, ze względu na “zagrożenie dla stabilności społecznej i politycznej”. Wyznawcy przetrzymywani są w szpitalach psychiatrycznych, obiektach wymuszających reedukację poprzez ciężką pracę, które są rodzajem aresztów administracyjnych działających bez oficjalnych zarzutów, procesu, ani kontroli sądowej.
Praktykujący są skazywani na długoterminowe więzienie i przetrzymywani w specjalnych aresztach, które mają za zadanie “transformację” wyznawców Falun Gong – proces, poprzez który są oni zmuszani do wyrzeczenia się swoich duchowych wierzeń, często przez użycie tortur oraz maltretowanie.
Tortury i inne formy okrutnego traktowania są powszechne we wszystkich rodzajach aresztów. Pomimo ratyfikacji przez Chiny Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1988 roku, źródła Falun Gong udokumentowały liczne zgony wśród osób praktykujących Falun Gong przebywających w aresztach. Źródła te wskazują, że zgony były wynikiem tortur oraz maltretowania.