PILNA AKCJA: Kolejny wyrok śmierci na Białorusi.

Eduard Lykau został skazany przez sąd rejonowy w Mińsku za pięć morderstw popełnionych w latach 2004, 2005 i 2011. Aresztowany został we wrześniu 2011, po dokonaniu piątego zabójstwa we wsi Żdanowice, niedaleko Mińska. Wyrok został wydany 26 listopada, jednak informację o nim upubliczniono dopiero 20 grudnia. Według źródeł oficjalnych skazany jest osobą bezdomną, karaną już w przeszłości więzieniem za kradzieże, chuligaństwo oraz nieopłacone alimenty. W wywiadzie opublikowanym na łamach oficjalnej gazety rządowej Sowiecka Białoruś, przedstawiciel służb dochodzeniowych poinformował, że inny mężczyzna, syn jednej z ofiar, skazany za zabójstwo 2 osób w 2002 roku na dożywotnie więzienie, został zwolniony po siedmiu latach wyroku ponieważ do zamordowania ofiar przyznał się w 2011 roku Eduard Lykau.

Białoruś jest ostatnim państwem europejskim wykonującym egzekucje: w roku 2012 stracono tam 3 osoby. W roku 2013 wydano łącznie cztery wyroki śmierci: Rygor Juzepczuk został skazany 24 kwietnia, Paweł Seljun 12 czerwca, a  Aliaksandr Harjunou w Homlu 14 czerwca.  Sąd Najwyższy Republiki Białorusi 22 października odrzucił wyrok śmierci wydany przez sąd w Homlu na Aliaksandra Harjunou i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd pierwszej instancji, jednak  24 grudnia sąd rejonowy ponownie skazał go na śmierć.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do zamiany wyroku śmierci Eduarda Lykau oraz pozostałych wyroków śmierci wydanych na Białorusi na kary więzienia;

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na orzekanie i wykonywanie kary śmierci;

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do zapewnienia  pełnego publicznego  dostępu do aktualnych informacji o orzekaniu i wykonywaniu kary śmierci na Białorusi.

Apele prosimy wysyłać do dnia 19 lutego 2014 na adres:


Prezydent

Aleksandr Łukaszenka

ul. Karla Marksa 38

220016 Mińsk

Białoruś

Fax: +375 17 226 0610

+375 17 222 3872

Email: [email protected]  

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Dear President Lukashenka

Prokurator Generalny

Aleksander Koniuk              

ul. Internacionalnaja 22

220050 Mińsk, Białoruś

Fax: +375 17 226 42 52 (należy poprosić o "faks")

Email: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze/ Dear Prosecutor General

Z kopią na adres placówki dyplomatycznej we własnym kraju:
Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
Ambasador Viktar Gaisenak
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
faks: (22) 742 0980
email: [email protected]

 

Informacje Dodatkowe

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach, bez względu na okoliczności. Jest ona pogwałceniem prawa do życia, ujętego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Stanowi najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formę kary.

Na Białorusi wyroki śmierci są często wydawane na podstawie nieuczciwych procesów, w oparciu o wymuszone przyznanie się do winy. Egzekucje wykonywane są w ścisłej tajemnicy, bez wcześniejszego powiadomienia samych skazanych, ich rodzin i przedstawicieli sądowych. Władze nie przekazują krewnym ciał skazanych ani informacji o miejscu ich pochówku. Egzekucje wykonywane są pomimo wniosków Komisji Praw Człowieka ONZ o odstąpienie od ich wykonywania. Komisja Praw Człowieka wraz z szeregiem innych organizacji wskazuje na fakt, że kara śmierci na Białorusi wykonywana jest z pogwałceniem praw człowieka skazanych oraz ich rodzin.

Ponadto, nie publikując kompletnych danych na temat kary śmierci, obejmujących liczbę wydanych wyroków i wykonanych egzekucji władze uniemożliwiają debatę publiczną w tym zakresie oraz ewentualne działania w kierunku odstąpienia od tej formy kary. Odebranie ludzkiego życia przez władze państwa jest jednym z najbardziej okrutnych działań, jakich państwo może dokonać. Z tego względu jest szczególnie istotne, aby tak surowa kara mogła być poddana publicznej analizie i debacie.

Więcej o karze śmierci na Białorusi:
Uchylono wyrok śmierci na Białorusi – http://goo.gl/AV11FY

Nowa fala wyroków śmierci na Białorusi – http://goo.gl/YZbCvX