PILNA AKCJA: Nadużycia wobec zatrzymanych na wschodzie Ukrainy

Dnia 7 maja na stronie internetowej Olega Liaszko, kontrowersyjnego ukraińskiego polityka, posła i kandydata w wyborach prezydenckich ukazała się informacja oraz nagranie wideo ukazujące dwóch mężczyzn umieszczonych w samochodzie, przesłuchiwanych i poddanych okrutnemu traktowaniu. Nagranie ma jakoby pochodzić z lotniska w okolicy Mariupola. Dwaj mężczyźni mają ręce skrępowane za plecami. Na głowy narzucone mają nieokreślone zasłony, które w pewnym momencie, na znak przesłuchującego zostają zerwane nożem. Przesłuchującym jest jak się wydaje sam polityk. Jeden z zatrzymanych przedstawia się następnie jako Igor Kakmizjanow, były minister obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Mężczyzna jest pozbawiony większości odzieży a na ciele nosi dwie wyraźne rany cięte. Drugi z zatrzymanych jest kompletnie ubrany.

Ze słów przesłuchiwanych mężczyzn wynika, że Igor Kakmizjanow został schwytany poprzedniego dnia, najprawdopodobniej podczas krótkiego starcia zbrojnego. Drugi z mężczyzn został schwytany w pobliżu komisariatu policji, podczas gdy spisywał numery zaparkowanych tam samochodów. Prowadzący przesłuchanie sprawuje kontrolę nad sytuację, wydaje też rozkazy które są następnie wykonywane przez co najmniej ośmiu mężczyzn w nieokreślonych czarnych strojach, stojących obok samochodu. Czterech z nich jest zamaskowanych i trzyma karabiny Kałasznikowa. Przesłuchujący grozi Igorowi Kakmizjanowi dożywotnim więzieniem. Pod koniec nagrania Igor Kakmizjanow ma ponownie zasłoniętą twarz, po czym on i drugi mężczyzna zostają przeprowadzeni do śmigłowca. Z nagrania nie wynika do kogo należy śmigłowiec ani gdzie przewożeni są zatrzymani. Prowadzący przesłuchanie oświadcza, że potwierdził odpowiedzialność więźniów za organizację ataku na ukraiński personel wojskowy.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku ukraińskim, rosyjskim lub własnym do władz ukraińskich:

n  Wzywających do niezwłocznego przeprowadzenia dochodzenia co do okoliczności zatrzymania obydwu mężczyzn, z zastrzeżeniem że aresztowania lub pozbawienia wolności dokonać mogą jedynie odpowiednie służby państwa zgodnie z określonymi przepisami prawa;

n  Wzywających władze do niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu zatrzymanych, zapewnienia im kontaktu z adwokatem, powiadomienia o ciążących na nich zarzutach oraz postawienia ich przed właściwym sądem;

n  Wzywających władze do zapewnienia mężczyznom ochrony przed okrutnym traktowaniem oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które ponoszą odpowiedzialność za ich okrutne traktowanie lub inne naruszenia ich praw.

Apele prosimy wysyłać do 19 czerwca na adres:

p/o Prokuratora Generalnego Ukrainy
Oleg Magnickij
Vul. Riznicka 13/15
01601, Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 280 2603
Email: [email protected]  

Minister Spraw Wewnętrznych
Arsen Awakow
10 Bohomolca,

01601Kijów,

Ukraina
Fax: +380 44 256 1633
Email: [email protected]

z kopią na adres:
Valeria Lutkowska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Parlamentu Ukrainy

Institucka 21/8,

01008 Kijów
Ukraina
Tel: +380 44 253 2091
Fax: +380 44 226 3427
Email: [email protected]
[email protected]


Informacje dodatkowe

Mariupol, miasto na południowym wschodzie Ukrainy, stal się ostatnio miejscem starć pomiędzy siłami rządowymi a zbrojnymi grupami związanymi z samozwańczą Doniecką Republiką Ludową.

Gdy trzy miesiące protestów w Kijowie (EuroMaydan) doprowadziły do ustąpienia prezydenta Wiktora Janukowycza, stanowisko tymczasowego prezydenta oraz szefa rządu objął  marszałek parlamentu. W kilku miastach na południowym wschodzie Ukrainy przeciwni tym wydarzeniom demonstranci zajęli budynki administracji lokalnej i służb porządkowych. Próby odzyskania kontroli przez władze w Kijowie napotkały w kilku miejscach na zbrojny opór protestujących, a  w wyniku interwencji policji i wojska doszło do ofiar śmiertelnych po obu stronach. W Doniecku, największym mieście wschodniej Ukrainy, oponenci władz w Kijowie ogłosili utworzenie “Donieckiej Republiki Ludowej”. Na 11 maja zaplanowali również “referendum” w sprawie ewentualnej secesji regionu, na wzór podobnego referendum przeprowadzonego 16 marca na Krymie, którego wynikiem było przyłączenie półwyspu do Federacji Rosyjskiej.

Na terenie południowo-wschodniej Ukrainy dochodzi do licznych aktów przemocy, co budzi obawy przed upadkiem porządku publicznego.

Amnesty International wyrażała obawy związane z naruszeniami prawa przez uzbrojone grupy działające na wschodzie Ukrainy, w tym również z przypadkami bezprawnego pozbawienia wolności i okrutnego traktowania zatrzymanych.

Problem naruszeń praw człowieka ze strony policji i innych służb ma na Ukrainie dłuższą historię, a sprawcy tego rodzaju czynów cieszą się niemal całkowitą bezkarnością. Brak skutecznego i bezstronnego śledztwa w sprawie ewentualnych naruszeń praw człowieka, w tym wobec przeciwników politycznych władz w Kijowie, oraz brak działań zmierzających do ustalenia 

i oskarżenia osób winnych bezprawnego pozbawienia wolności oraz okrutnego traktowania zatrzymanych przyczynią się znacząco do dalszego osłabienia ochrony praw człowieka i załamania porządku publicznego na Ukrainie.