Pilna Akcja – Nepal

ASA 31/153/2004
Wszyscy metis należą do Blue Diamond Society, lokalnej organizacji która promuje bezpieczny seks, zajmuje się problemem HIV/AIDS, wspieraniem mniejszości seksualnych i obroną ich praw. Istnieje obawa, że Sąd Najwyższy może zakazać działalności tej organizacji: 18 czerwca do Sądu Najwyższego wpłynęła petycja od osoby prywatnej, domagającej się zakazu działania Blue Diamond Society za to, że -stara się zalegalizować homoseksualizm- (Nepalski Kodeks Cywilny zakazuje -nienaturalnego seksu-, pojęcie to nie jest jednak jasno zdefiniowane). Sąd Najwyższy wydał nakaz skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych władz, domagając się wyjaśnienia, dlaczego taki zakaz nie powinien zostać wydany. Jak dotąd, władze nie udzieliły odpowiedzi.
Policjanci w Katmandu są prawdopodobnie odpowiedzialni za zgwałcenie czterech metis: Jaya Bahadur Lama, Ramesh Lama, Binod i Madan, którzy zostali zgwałceni rankiem 25 lipca. Rano, około 3.30, policja przybyła na ulicę niedaleko Jamal, gdzie doszło do zakłócenia porządku; według doniesień, policjanci zatrzymali czterech metis, zmusili do wejścia do policyjnego wozu, pobili i zabrali im pieniądze. Ruszyli, po czym zatrzymali samochód; jeden z funkcjonariuszy wyprowadził Jaya Bahadur Lama na ulicę i zgwałcił go, zmuszając do seksu oralnego i uprawiając z nim seks analny. Według doniesień, zatrzymanych przewieziono do komisariatu Gausala; Ramesh Lama został zaprowadzony na podwórko za komisariatem, pobity i zmuszony do seksu oralnego. Jaya Bahadur i Ramesh Lama uciekli; Binod i Madan zatrzymano w policyjnym wozie; według doniesień przez około trzy godziny byli bici i gwałceni przez blisko dwunastu policjantów. Blue Diamond Society złożyła w tej sprawie skargę do władz policyjnych; możliwe, że ostatnie aresztowania mają związek z faktem złożenia skargi.
Tło sprawy
W Nepalu osoby należące do mniejszości seksualnych są narażone na dyskryminację i prześladowania. Wzrosła liczba ataków na członków i pracowników Blue Diamond Society oraz na inne mniejszości seksualne; wydaje się, że władze niechętnie podejmują dochodzenia w takich sprawach. Osoby, należące do mniejszości seksualnych, są często odprawiane z niczym, kiedy próbują składać skargi na policji. 5 lipca Blue Diamond Society zorganizowała wiec, aby zaprotestować przeciwko prześladowaniu metis przez policję; według doniesień, wiec został brutalnie przerwany przez policję, a kilku z jego uczestników pobito.
Zalecane działania
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli po angielsku lub po polsku:

  • domagając się natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia 39 metis aresztowanych 9 sierpnia, o ile nie zostały im postawione zarzuty popełnienia przestępstwa;
  • żądając, aby w czasie pobytu w areszcie zatrzymani byli traktowani w sposób humanitarny, nie byli torturowani lub okrutnie traktowani;
  • domagając się od władz przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie każdego doniesienia dotyczącego ataków na mniejszości seksualne i na współpracujących z nimi obrońców praw człowieka, w tym ataków dokonywanych przez funkcjonariuszy policji oraz domagając się osądzenia winnych;
  • wzywając władze do zagwarantowania mniejszościom seksualnym wolności od dyskryminacji, zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Nepal jest stroną.

Apele prosimy wysyłać do:
Sher Bahadur Deuba 
Prime Minister
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:  + 977 14 227 286
(po godzinach pracy urzędu faks może być wyłączony; GMT+5½)
Zwrot grzecznościowy: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze
Purna Bahadur Khadka 
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Zwrot grzecznościowy: Dear Minster / Szanowny Panie Ministrze
Shyam Bhakta Thapa 
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Fax:   + 977 1 4 415 594
Zwrot grzecznościowy: Dear Inspector General / Szanowny Panie Inspektorze
Kopie apeli prosimy wysyłać do najbliższej placówki dyplomatyczne Nepalu:
Ambasada Królestwa Nepalu, Guerickestrasse 27, 2nd floor,
D-10587 Berlin-Charlottenburg
tel. (0-0 49 30) 343 59 920-22;
fax (0-0 49 30) 343 59 906
www.nepalembassy-germany.com
Prosimy o natychmiastowe wysyłania apeli.
W razie wysyłania apeli po 21 września prosimy o skontaktowanie się z Zespołem Pilnych Akcji.
AI Index: ASA 31/153/2004
11 sierpnia 2004
PA 245/04