PILNA AKCJA: Nowa fala wyroków śmierci na Białorusi

Na Białorusi wyroki śmierci zasądzane są często po niesprawiedliwych procesach, obejmujących wymuszone zeznania, prowadzonych w ścisłej tajemnicy i bez odpowiedniego dostępu do informacji dla samych więźniów, ich rodzin lub przedstawicieli prawnych. Po egzekucji władze odmawiają bliskim wydania ciała i nie informują o miejscu pochówku. Egzekucje na Białorusi wciąż są wykonywane pomimo wezwań do ich zaprzestania za strony Komitetu Praw Człowieka ONZ
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach bez wyjątku. Kara śmierci narusza prawo do życia i jest najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą z kar.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub ojczystym:

  • Wzywających prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do bezzwłocznego złagodzenia wyroku  Rygora Juzepczuka, Pawela Seliuna i Alaksandra Hariunoua;
  • Wzywających go do złagodzenia wszystkich wyroków śmierci na Białorusi;
  • Wzywających go do bezzwłocznego ustanowienia moratorium na wykonywanie kary śmierci.

Prosimy o wysyłanie apeli do dnia 25 lipca 2013 roku na adres:
President
Alyaksandr Lukashenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk
Belarus
Fax: +375 17 226 0610
+375 17 222 3872
Email: contact@president.gov.byZwrot grzecznościowy: Dear President Lukashenka
Z kopią do:
Chair of the Supreme Court of Belarus
Valentin Sukalo
Lenina 28
220030 Minsk
Belarus
Fax: +375 17 3271225
Email: [email protected] Republiki Białorusi w Polsce
Wiktar Gajsionak
Ambasada Republiki Białorusi
Ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Fax: 22 742 09 80
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze
Tło sprawy:
Stosowaniu kary śmierci na Białorusi towarzyszy wadliwy system sprawiedliwości, który nie spełnia standardów prawa międzynarodowego. Istnieją wiarygodne dowody na to, że na Białorusi w celu uzyskania “przyznania się do winy” używane są tortury i inne formy złego traktowania. Skazani więźniowie nie mają dostępu do skutecznych środków odwoławczych. Ponadto egzekucje wykonywane były jeszcze w trakcie rozpatrywania spraw przez Komitet Praw Człowieka. Groźba kary śmierci wykorzystywana jest również do tłumienia aktywności politycznej na Białorusi.
Oleg Ałkajew, dyrektor więzienia nr 1 w Mińsku w latach 1996-2001, opowiadał Amnesty International w 2009 r. o egzekucjach wykonywanych na Białorusi: “Więźniowi zasłania się oczy i wiąże ręce za plecami. Następnie jest przetrzymywany w osobnym pokoju. Zmusza się go do uklęknięcia i oddaje strzał w głowę, trwa to sekundę. Nie pamiętam przypadków, w których więźniowie próbowaliby się bronić. Ich wola została uprzednio złamana. Są na granicy szaleństwa. Wiedzą, że umrą, ale nie mają pojęcia, ile czasu im zostało. To może być pięć minut albo piętnaście.”
Skazany ani jego bliscy nie są informowani o dacie egzekucji. Rodzina więźnia dowiaduje się o wykonaniu egzekucji dopiero po fakcie. Władze nie wydają ciała skazanego ani nie informują o miejscu pochówku.
Podpisz także petycję “Wypisz karę śmierci z Białorusi” >>>