PILNA AKCJA NR 117/08 ? CHINY ? Wymuszone zaginięcie / zagrożenie torturami lub znęcaniem się

Jamyang Kyi, znana tybetańska pisarka i muzyk, jest prawdopodobnie ofiarą wymuszonego zaginięcia. Mogą jej grozić tortury lub znęcanie się, a jej życie może znajdować się w niebezpieczeństwie.
Dnia 1 kwietnia Jamyang Kyi, która pracuje też jako producent telewizyjny w tybetańskiej sekcji państwowej telewizji Qinghai, została zabrana ze swojego biura w Xining City w prowincji Qinghai przez ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Początkowo przetrzymywano ją w biurze bezpieczeństwa publicznego w Xining City, ale 4 lub 5 kwietnia zabrano ją w inne miejsce, którego nie ujawniono. Nie podano też do publicznej wiadomości żadnych stawianych jej zarzutów.
Jamyang Kyi utrzymywała kontakt z rodziną przez telefon komórkowy do 7 kwietnia. Od tamtej pory jej komórka podobno jest wyłączona. W czasie dwóch rewizji w jej domu policjanci podobno skonfiskowali jej komputer i inne rzeczy osobiste. 
Jamyang Kyi jest znana pośród Tybetańczyków jako pisarka poruszająca problemy dot. kobiet oraz jako muzyk. Wydała 4 albumy z mieszanką nowoczesnego popu i tradycyjnej muzyki tybetańskiej i odbyła tourne po USA w 2006 r., w czasie którego dawała koncerty i wykłady.  Jej blog www.tibetabc.cn/user1/jamyangkyi/index.html jest popularny wśród młodych Tybetańczyków, choć nie był aktualizowany przez kilka miesięcy poprzedzających aresztowanie. Prawdopodobnie została zatrzymana po raz pierwszy.
TŁO WYDARZEŃ

Chińskie władze zatrzymały w minionych tygodniach tysiące Tybetańczyków. Niepokoje w tybecie zaczęły się 10 marca od pokojowych wystąpień mnichów w stolicy kraju Lhasie. Cztery dni później doszło do zamieszek. 29 kwietnia 30 Tybetańczyków otrzymało wyroki więzienia od 3 lat do dożywocia. Amnesty International obawia się, że ich proces nie spełniał międzynarodowych standardów.
Amnesty International udokumentowała praktykę torturowania i znęcania się nad zatrzymanymi Tybetańczykami przez chińskie siły bezpieczeństwa (zwłaszcza w stosunku do osób oskarżanych o separatyzm). Doświadczenia z różnych stron świata pokazują, że tortury i inne formy znęcania się rozwijają się w środowisku charakteryzującym się tajnością, brakiem przejrzystości, nierespektowaniem prawa do sprawiedliwego procesu i brakiem odpowiedzialności. Chiny od dawna nie dopuszczają do Tybetu niezależnych obserwatorów praw człowieka a region jest odcięty od zachodnich dziennikarzy i innych niezależnych obserwatorów. Z tych powodów Amnesty International obawia się o bezpieczeństwo uwięzionych.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku chińskim, angielskim lub ojczystym:
– wzywających chińskie władze do ujawnienia miejsca przetrzymywania Jamyang Kyi;
– apelujących do władz o zapewnienie jej bezpieczeństwa (o ile znajduje się w ich rękach) i zagwarantowanie, że nie będzie poddana torturom ani innym formom znęcania się podczas przetrzymywania;
 – wzywających władze do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia jej, o ile nie zostanie jej niezwłocznie postawiony zarzut o niekwestionowanie kryminalnym charakterze;
– apelujących do władz o zapewnienie jej kontaktu z prawnikiem i rodziną oraz dostępu do wszelkiej niezbędnej pomocy lekarskiej.
ADRESACI APELI:
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China / Chiny
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Gubernator Prowincji Qinghai
SONG Xiuyan Shengzhang
Qinghaisheng Renmin Zhengfu
12 Xidajie
Xiningshi 810000
Qinghaisheng
People’s Republic of China / Chiny
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Qinghai
HE Zaigui Tingzhang
Qinghaisheng Gong’anting
1001 Fang, 10 Ceng
Gong-antingdalou
Xiningshi 810000
Qinghaisheng
People’s Republic of China / Chiny
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO:
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
W przypadku wysyłania apeli po 13 czerwca prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Oryginał ukazał się 2 maja 2008 r.
AI Index: ASA 17/073/2008