PILNA AKCJA NR 121/08 ? BIAŁORUŚ ? Tortury i inne formy znęcania się / obawa o zdrowie

Amerykanin Emanuel Zeltser został zatrzymany po przylocie na Białoruś 12 marca. Jest przetrzymywany w areszcie służb bezpieczeństwa w Mińsku, gdzie, wedle słów jego prawnika, był przesłuchiwany i bity. Odmówiono mu także leków na cukrzycę i artretyzm, na które cierpi.
21 marca postawiono mu zarzut posługiwania się fałszywymi dokumentami. Przedstawicielom ambasady USA pozwolono odwiedzić go tylko dwukrotnie: 27 marca i 25 kwietnia. Po drugiej wizycie konsul Caroline Savage poinformowała, że stan zdrowia Emanuela Zeltsera pogorszył się: stracił wagę, był bardzo słaby, miał problemy z poruszaniem się i mówieniem. Powiedziała też, że Zeltser był 2 lub 3-krotnie pobity w areszcie.
Emanuel Zeltser cierpi na cukrzycę typu 2 i ciężką postać artretyzmu, na którą leczy się od ponad 15 lat. W liście do Prokuratora Generalnego Białorusi lekarz Zeltsera stwierdził, że bez dostępu do leków jego pacjent jest narażony na potworny i wyniszczający ból oraz nieodwracalne uszkodzenie organów wewnętrznych. Adwokat Zeltsera dostarczył potrzebne leki do aresztu, ale zdaniem rodziny zatrzymanego władze nie udostępniły ich jemu i jego stan zdrowia nadal się pogarsza.

TŁO WYDARZEŃ

Od czasu dojścia do władzy Aleksandra Łukaszenki sytuacja w zakresie praw człowieka na Białorusi stale się pogarsza.
Zdaniem Międzynarodowej Federacji Helsińskiej (IHF) warunki panujące w więzieniach na Białorusi często urągają standardom: cele są przepełnione, brudne, ze złą wentylacją i niewystarczającym wyposażeniem sanitarnym. Więźniowie zagrożeni są torturami i innymi formami znęcania się, mają zbyt małe racje żywnościowe i niekiedy odmawia im się niezbędnej opieki lekarskiej i leków.
Relacje między USA i Białorusią są ostatnio napięte z powodu nacisku USA na uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. W marcu i kwietniu Białoruś wydaliła amerykańskiego ambasadora i 10 innych amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na sankcje USA względem państwowego koncernu naftowo-chemicznego Belneftekhim, który dostarcza Białorusi 1/3 dochodów dewizowych. Białoruś zredukowała też swój personel w ambasadzie w Waszyngtonie. 
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub ojczystym:
– wzywających władze do niezwłocznego zapewnienia Emanuelowi Zeltserowi leków przepisanych mu przez lekarza i dostarczonych do aresztu przez jego adwokata;
– wzywających władze do niezwłocznego przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie doniesień, że Emanuel Zeltser był torturowany lub w jakikolwiek inny sposób maltretowany oraz do postawienia osób odpowiedzialnych za to przed sądem;
– wzywających władze do zagwarantowania, że Emanuel Zeltser nie będzie w przyszłości torturowany oraz że będzie miał regularny dostęp do przedstawicieli konsularnych USA, prawników i opieki medycznej.

ADRESACI APELI:

Prezydent
Alyaksandr LUKASHENKA
President
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk
BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10, +375 17 222 38 72
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Lukashenka
Prokurator Generalny
Grigorii VASILEVICH
Prosecutor General
Internatsionalnaya str., 22
220050 Minsk
BIAŁORUŚ
Fax:                 +375 17 226 42 52
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Dear Prosecutor General

KOPIE DO:

Minister Spraw Wewnętrznych
Vladimir NAUMOV
Minister of Internal Affairs
Gorodskoi Val str., 2
220050 Minsk
BIAŁORUŚ 
Fax: +375 17 226 12 47
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Ambasada Republiki Białoruś
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 18 czerwca prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 7 maja
Indeks AI: EUR 49/006/2008