Pilna Akcja numer: PA 07-02-01 / TAJLANDIA

AI Index: ASA 39/004/2007

TAJLANDIA

16 występujących o azyl osób z grupy etnicznej Lao Hmong
153 uchodźców i osób występujących o azyl z grupy Lao
Hmong, w tym 77 dzieci i 8 niemowląt

30 stycznia tajskie władze próbowały, najprawdopodobniej przy pomocy gazu łzawiącego, zmusić do natychmiastowego powrotu 153 laotańskich uchodźców, należących do grupy etnicznej Hmong. Prób zaprzestano dopiero pod wieczór, gdy kraje trzecie wyraziły gotowość przyjęcia 153 uchodźców.
Wyżej wymienione 153 osoby znajdują się ponownie w Izbie Zatrzymań dla Uchodźców w Nong Khai, gdzie na jakiś czas odcięto wodę i prąd. Nikomu nie pozwolono na kontakt z uchodźcami, mimo że dwóch z nich wymaga natychmiastowej opieki lekarskiej.
Kobiety i dzieci wywleczono z cel, załadowano je do autobusów i przetransportowano na granicę z Laosem. Wśród uchodźców znajdowały się dwie kobiety w ósmym miesiącu ciąży, dwutygodniowe niemowlę i dwóch mężczyzn, których zabrano ze szpitala w celu deportacji. Jeden z nich ma poważne problemy z wątrobą, drugi niedawno przeszedł operację po postrzale w twarz.
Aby zmusić mężczyzn do opuszczenia celi, w której się zabarykadowali, władze użyły gazu łzawiącego. W celi znajdowało się również 20 chłopców. Najprawdopodobniej funkcjonariusze policji trzykrotnie użyli gazu łzawiącego, a nawet próbowali przepiłować kraty, ale nie udało im się dostać do środka.
Próba deportacji została więc wstrzymana, kobiety wróciły do swoich cel, ale dopiero po jakimś czasie otrzymały jedzenie i wodę. Mężczyźni i 20 chłopców wciąż przebywają w zabarykadowanej celi. Obawiają się deportacji do Laosu, gdzie grożą im tortury. Dwóch chorych przykuto kajdankami do ściany. Mężczyzna z raną postrzałową obficie krwawi i wymaga natychmiastowej opieki medycznej.
Amnesty International nie posiada żadnych informacji na temat 16 starających się o azyl Laotańczyków należących do grupy Hmong, którzy musieli przymusowo wrócić do Laosu 26 stycznia, i których po powrocie prawdopodobnie umieszczono w izbie zatrzymań w Paksanie.

TŁO WYDARZEŃ

Uważa się, że w latach 1975-90 prawie jedna trzecia laotańskiej mniejszości etnicznej Hmong, którą z 1970 r. szacowano na 300 tys. osób, uciekła za granicę i osiedliła się przede wszystkim w USA. Większość ludności Hmong niczym nie różni się od innych laotańskich obywateli, ale ich bliżej nieznana część od czasów wojny w Wietnamie(1965-1975) ukrywa się z dżungli przed tamtejszymi władzami. Ludzie żyją na skraju nędzy nękani chorobami, w ciągłym strachu przed częstymi, brutalnymi napaściami ze strony laotańskiej armii.
Od 2004 r. do prowizorycznego obozu dla uchodźców w Huay Nam Khai przybyło około 7000 starających się o azyl laotańczyków należących do grupy Hmong. Większość z nich twierdzi, że byli prześladowani ze względu na swoje powiązania z grupami buntowników Hmong, którzy z czasach wojny wietnamskiej walczyli po stronie Stanów Zjednoczonych w czasie walk w Laosie.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:
– wyrażając zaniepokojenie faktem, że władze użyły gazu łzawiącego podczas próby zmuszenia do powrotu 153 laotańskich uchodźców z grupy Hmong, w tym 77 dzieci i 9 niemowląt z Izby Zatrzymań dla Uchodźców w Nong Khai do Laosu;
– wzywając władze do zaprzestania raz na zawsze jakichkolwiek kroków zmierzających do deportacji osób uznanych za uchodźców;
– apelując o zapewnienie uchodźcom bezpieczeństwa, w tym odpowiednich ilości jedzenia i wody, oraz dostępu do opieki medycznej i kontakt z UNHCR i innymi jednostkami pomocy humanitarnej;
– wzywając władze o bezzwłoczne zapewnienie możliwości przesiedlenia uchodźców do krajów trzecich;
– przypominając, że zgodnie z prawem międzynarodowym, zmuszanie kogokolwiek do powrotu do kraju, gdzie narażony jest na tortury, prześladowanie lub inne przejawy łamania praw człowieka, jest niedozwolone;
– apelując do władz o zezwolenie UNHCR na nieograniczony dostęp do starających się o azyl laotańczyków z grupy Hmong, co pozwoli na odpowiednie rozpatrzenie ich sprawy oraz o zapewnienie tym z nich, którzy starają się o azyl z Tajlandii, dostępu do sprawiedliwych i spełniających międzynarodowe standardy procedur, które pozwolą na określenie ich statusu uchodźcy.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Sekretarz Generalny agencji odpowiadającej za tereny przygraniczne i uchodźców
Secretary-General
Prakit Prachonpachanuk
National Security Council
Government House, Phitsanalouk Road
Dusit, Bangkok, 10300 Thailand
Fax: +66 2282 5131
Zwrot grzecznościowy: Dear Secretary-General / Szanowny Panie Sekretarzu Generalny

2. Premier
General Surayud Chulanont
Office of the Prime Minister
Government House, Phitsanalouk Road
Dusit, Bangkok, 10300 Thailand
Fax: +66 2282 5131
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze

W razie wysyłania apeli po 14 marca 2007 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.